1.3 Ο πίνακας οργάνων του αυτοκινήτου σας.

Στον πίνακα οργάνων (ταμπλό) κάθε αυτοκινήτου είναι τοποθετημένα ορισμένα όργανα ενδείξεων (δείκτες) ή μετρήσεων (μετρητές) που σας επιτρέπουν να ελέγχετε τη λειτουργία του αυτοκινήτου σας ή αξιοποιούνται για χρήσιμες πληροφορίες (προγραμματισμένη συντήρηση, ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή καυσίμων κλπ.).

Στο σχήμα 1.14 παρουσιάζεται ένας πίνακας οργάνων με τα κυριότερα όργανα, με τα οποία είναι εξοπλισμένο το αυτοκίνητό σας.

Σχ. 1.14

Πίνακας οργάνων του αυτοκινήτου.

Αυτά είναι:

– Το ταχύμετρο, που σας επιτρέπει να ελέγχετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου σας.

– Το στροφόμετρο, που σας δείχνει τις στροφές του κινητήρα.

– Ο χιλιομετρητής, που σας δίνει τη δυνατότητα να τηρείτε την προγραμματισμένη συντήρηση του οχήματός σας, σύμφωνα με τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει.

– Ένας δεύτερος χιλιομετρητής, (που έχετε τη δυνατότητα να μηδενίζετε) σας επιτρέπει να υπολογίζετε την κατανάλωση καυσίμων ανά χιλιόμετρο, συγκεκριμένη διαδρομή, αλλαγή λαδιών κλπ.

Δείκτης θερμοκρασίας του κινητήρα.

Δείκτης ποσότητας καυσίμου στη δεξαμενή καυσίμου.

Προσοχή.

Φροντίστε να μάθετε τα όργανα του πίνακα του αυτοκινήτου σας (από το βιβλίο κατασκευαστή κλπ.) και αξιοποιήστε το σκοπό για τον οποίο αυτά υπάρχουν.