1.4 Όργανα φωτεινών ενδείξεων.

Ο πίνακας οργάνων του αυτοκινήτου είναι εφοδιασμένος με φωτεινές ενδείξεις, που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση του αυτοκινήτου, την πρόληψη σημαντικών βλαβών κλπ. Επιβάλλεται λοιπόν η πλήρης ενημέρωσή σας για κάθε φωτεινή ένδειξη του πίνακα.

Έτσι αν ανάψει κάποια από τις παρακάτω φωτεινές ενδείξεις (συνήθως κόκκινη) θα σημαίνει:

 Δεμένο χειρόφρενο ή πρόβλημα φρένων (φθορά επιφανειών τριβής, χαμηλή στάθμη υγρών).

 Χαμηλή πίεση λαδιού.

 Υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία στο υγρό ψύξεως του κινητήρα, λόγω υπερθερμάνσεως του

Δεν φορτίζεται ο συσσωρευτής (μπαταρία).

Υπάρχουν και άλλες φωτεινές ενδείξεις, οι οποίες σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για χειρισμούς και ενέργειες, που πρέπει να κάνετε κατά την οδήγηση. Οι ενδείξεις αυτές έχουν διάφορα χρώματα (φροντίστε να τις μάθετε από το βιβλίο του κατασκευαστή του αυτοκινήτου σας καθώς και τι σημαίνουν οι παραστάσεις που εικονίζουν). Οι πληροφορίες που παρέχονται από τις φωτεινές ενδείξεις παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω και είναι:

 

Υπερβολικά χαμηλή στάθμη καυσίμων.

 

Προθέρμανση πετρελαιοκινητήρα.

 

Δείκτης για ξεπάγωμα πίσω τζαμιού (υαλοπίνακα).

 

Δείκτης φώτων έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).

 

Δείκτης λειτουργίας δεικτών κατεθύνσεως (φλας).

 

Δείκτης φώτων θέσεως.

 

Δείκτης φώτων διασταυρώσεως (μεσαία).

 

Δείκτης φώτων πορείας (μεγάλα).

 

Δείκτης εμπρός φώτων ομίχλης.

Προσοχή.

Διαβάστε και μελετήστε με ιδιαίτερη προσοχή τις πληροφορίες για τον πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου σας και προσπαθήστε να τις αξιοποιείτε κάθε φορά.

Αν δεν γνωρίζετε ή δεν θυμάστε το μήνυμα των φωτεινών ενδείξεων, ξαναδιαβάστε το βιβλίο του κατασκευαστή και σχηματίστε έναν εύχρηστο πίνακα. Φυλάξτε τον μαζί με την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητό σας (για να τον χρησιμοποιείτε όποτε σας χρειάζεται).

– Όταν έχετε αναμμένα τα φώτα διασταυρώσεως (μεσαία φώτα) ανάβει πράσινη φωτεινή ένδειξη στον πίνακα οργάνων, ενώ αν έχετε αναμμένα τα φώτα πορείας (μεγάλα) ανάβει κυανή φωτεινή ένδειξη.

– Αν θέλετε να προειδοποιήσετε τους άλλους χρήστες της οδού με τα φώτα πορείας, χρησιμοποιήστε εναλλάξ και με γρήγορη κίνηση το ανάλογο χειριστήριο φώτων του αυτοκινήτου σας (σχ. 1.15).

Σχ. 1.15

Χειριστήριο φώτων.

Δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως (φλας).

– Η θέση προς την οποία θέτετε τους δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) του αυτοκινήτου σας ταυτίζεται με αυτήν προς την οποία στρίβετε το τιμόνι σας.

– Πριν στρίψετε, πατήστε τον αντίστοιχο δείκτη. Ο δείκτης επανέρχεται αυτόματα (σβήνει) μόλις ευθυγραμμίσετε το τιμόνι. Εάν αυτό δεν συμβεί (π.χ. σε μικρή στροφή) τον επαναφέρετε στην κανονική του θέση με το χέρι σας. Ομοίως, αν σβήσει πιο γρήγορα απ’ όσο πρέπει (π.χ. πριν ολοκληρώσετε τη στροφή) ξαναβάλτε τον σε λειτουργία.

– Οι δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) παρουσιάζουν πρόβλημα αν η φωτεινή ένδειξη στον πίνακα:

• Αναβοσβήνει πολύ γρήγορα ή πολύ αργά.

• Δεν ανάβει.

• Ανάβει συνεχώς.