ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

Στοιχεία μηχανολογίας επιβατηγών αυτοκινήτων

Α. Γενικά.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που διατίθενται στο εμπόριο σπάνια παρουσιάζουν σοβαρές βλάβες στα πρώτα 30-40.000 km. Οπωσδήποτε όμως, η πολυπλοκότητα των συστημάτων τους και η συνεχώς ευρύτερη χρήση της ηλεκτρονικής, καθιστούν πολύ δύσκολη και συχνά αδύνατη, σε περίπτωση βλάβης, την αποκατάστασή της από τον οδηγό χωρίς τη βοήθεια ενός καλά οργανωμένου και εξοπλισμένου συνεργείου.

Κατά συνέπεια το παρόν παράρτημα που αναφέρεται στα βασικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά στοιχεία του αυτοκινήτου, γράφτηκε με γνώμονα το να δώσει μία σφαιρική και απλή εικόνα των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων ώστε ο υποψήφιος οδηγός να αποκτήσει κάποια εξοικείωση με τη λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου.