21.4 Μετατροπές – Διασκευές.

Όπως έχει λεχθεί παραπάνω κάθε όχημα φέρει παρά πολλά συστήματα, που βελτιώνουν την παθητική ή την ενεργητική ασφάλειά του. Τα συστήματα αυτά πολλές φορές δεν είναι άμεσα αντιληπτά. Για το λόγο αυτό, όταν θα προβαίνετε σε μετατροπές ή διασκευές του οχήματός σας θα πρέπει να έχετε συμβουλευθεί ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ώστε οι τυχόν μετατροπές να γίνονται πάντα σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο κατά το οποίο η τοποθέτηση ενός αυτοκόλλητου στη θέση του αερόσακου τον καθιστά αναποτελεσματικό ή η τοποθέτηση των γνωστών αιχμηρών προφυλακτήρων (bool bars) έγινε αφορμή για τον επικίνδυνο τραυματισμό ενός πεζού.

Είναι ευνόητο πως ο οδηγός οφείλει να διατηρεί όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου του σε άριστη κατάσταση και να φροντίζει για την τακτική συντήρησή τους βελτιώνοντας την ασφάλεια της οδηγήσεως.

Εκτός από αυτά υπάρχουν και ορισμένες πρόσθετες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνει ο οδηγός, για να βελτιώνει την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια της οδηγήσεως.

Για την ενεργητική ασφάλεια οι προφυλάξεις αυτές είναι:

– Η χρήση ραδιοφώνου ή μουσικής. Η ενημέρωση του οδηγού για τυχόν απρόβλεπτα συμβάντα και η μουσική συμβάλλουν στην ξεκούραστη οδήγηση.

– Η φόρτωση του οχήματος. Η φόρτωση των αποσκευών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα του οδηγού. Τα μεταφερόμενα είδη θα πρέπει να στερεώνονται καλά, ώστε να μην προκαλούν κινδύνους για τους επιβάτες (π.χ. σε απότομο φρενάρισμα), την υπόλοιπη κυκλοφορία κλπ.

– Η χρήση των ασφαλειών των οπισθίων θυρών αποτρέπει δυσάρεστες καταστάσεις. Εάν μεταφέρονται παιδιά, για μεγαλύτερη προστασία, είναι προτιμότερο οι ασφάλειες να μην ανοίγουν εσωτερικά.

– Η κατάλληλη προσαρμογή της οδηγήσεως (ταχύτητα, επιταχύνσεις, φρεναρίσματα) κατά τη ρυμούλκηση τροχόσπιτου, βάρκας κλπ. Η προσαρμογή της οδηγήσεως είναι αναγκαία, επειδή η ευστάθεια του συρμού αλλάζει, η δυνατότητα επιταχύνσεως μειώνεται, όπως και η απόδοση των φρένων κλπ.

Η προσαρμογή της οδηγήσεως και η λήψη καταλλήλων προφυλάξεων κατά τη ρυμούλκηση αυτοκινήτου με βλάβη. Η σήμανση του σχοινιού, η χρήση των φώτων έκτακτης ανάγκης και στα δύο οχήματα, η οδήγηση με μικρή, σταθερή και ομαλή ταχύτητα και η πρόσδεση του σχοινιού στα ειδικά σημεία στηρίξεως συμβάλλουν στην αποτροπή ατυχήματος.

Σχ. 21.9
Αναβάτες δικύκλου με κράνος.

Σε ό,τι αφορά στην παθητική ασφάλεια οι πρόσθετες προφυλάξεις είναι:

– Η απελευθέρωση των επιβατών. Πρέπει να είναι ευχερής και γρήγορη η απελευθέρωση των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος.

– Το κάπνισμα. Προσοχή στα τσιγάρα σε περίπτωση ατυχήματος. Μπορεί να γίνουν αιτία πυρκαγιάς.

– Η πυρασφάλεια. Η ύπαρξη και σωστή λειτουργία του πυροσβεστήρα είναι υποχρεωτική και σωτήρια.

– Το κράνος. Η υποχρεωτική χρήση του κράνους από τους αναβάτες μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών ανεξαρτήτως κυβισμού, αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα παθητικής ασφάλειας (σχ. 21.9)