ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

 

Ενεργητική και παθητική ασφάλεια

21.1 Γενικά.

Όλοι οι κατασκευαστές γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που υπάρχουν, κάθε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (ζωής) του, για μία τουλάχιστον φορά, θα βρεθεί σε συνθήκες ατυχήματος ή και θα εμπλακεί σε αυτό. Είτε επειδή το θέλουν είτε επειδή αναγκάζονται από ισχύοντες κανονισμούς, οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων, για να προστατεύσουν τόσο τους οδηγούς και επιβάτες των οχημάτων όσο και τους άλλους χρήστες των οδών (πεζοί κλπ.) εφαρμόζουν τεχνικές, με τις οποίες αυξάνεται η ασφάλεια που παρέχουν τα οχήματα. Η ασφάλεια αυτή χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

– Στην ενεργητική ασφάλεια, που περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές που αποσκοπούν στο να εμποδίσουν να συμβεί το ατύχημα και

– στην παθητική ασφάλεια, που περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές που συμβάλλουν στο να μειωθούν οι συνέπειες του ατυχήματος (όταν αυτό συμβεί).