20.2 Εάν είσθε υποψήφιος οδηγός-άτομο με ειδικές ανάγκες.

Εάν είσθε υποψήφιος οδηγός με λειτουργικό έλλειμμα (κινητική αναπηρία), σας χρειάζεται ένα αυτοκίνητο ειδικά διασκευασμένο κατά περίπτωση. Στο κέντρο Αξιολογήσεως Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδηγήσεως για άτομα με ειδικές ανάγκες “ΗΝΙΟΧΟΣ” του Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων (Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας), παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

1) Εκτιμάται η ικανότητα για οδήγηση, με τη βοήθεια τεχνικών βοηθημάτων και διασκευών των αυτοκινήτων, κατά περίπτωση.

2) Υποδεικνύονται τα απαιτούμενα ειδικά τεχνικά βοηθητικά μέσα και τις διασκευές των αυτοκινήτων.

3) Χορηγείται στους υποψήφιους οδηγούς- άτομα με ειδικές ανάγκες και στους οδηγούς -άτομα με ειδικές ανάγκες με κινητικά προβλήματα έγκυρη, έγγραφη γνωμοδότηση, περί της εκτιμήσεως της ικανότητας οδηγήσεώς τους.

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 439/91, στην οποία έχει προσαρμοσθεί η ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 155/14-6-96) προβλέπεται ότι: ο υποψήφιος οδηγός - ΑΜΕΑ (άτομο με ειδικές ανάγκες) με κινητικά ελλείμματα (κάθε είδους και αιτίας), πρέπει οδηγώντας να εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον οδηγό που δεν έχει κινητικά ελλείμματα. Ο υποψήφιος οδηγός-άτομο με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας, γιατί η μειωμένη ικανότητα ασφαλούς χειρισμού του οχήματος είναι σε κάθε περίπτωση επικίνδυνη.

Επισημαίνεται ότι λόγω του λειτουργικού ελλείμματος, που τυχόν έχει ο υποψήφιος οδηγός-άτομο με ειδικές ανάγκες, σε σχέση με τους υπόλοιπους οδηγούς, θα πρέπει με τις κατάλληλες διασκευές να ελέγχει πλήρως και ασφαλώς το όχημά του.

Επισημάνσεις.

1) Οι ράμπες σε όλα τα πεζοδρόμια αποτελούν τις μόνες διαβάσεις για τα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή έχουν κινητικά προβλήματα.

Σχ. 20.4
Παράνομη στάθμευση Ι.Χ. σε ράμπα πεζοδρομίου.

Η παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων επάνω στις ράμπες προσβάσεως στα πεζοδρόμια αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων τους στη μετακίνηση και γενικά στην ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωσή τους (σχ. 20.4).

Σχ. 20.5
Σήμανση θέσεων σταθμεύσεως αποκλειστικά για άτομα με ειδικές ανάγκες.

2) Η κατάληψη χώρου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στάθμευση αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες έχει ως συνέπεια να αποκλείει τη δυνατότητα του αναπήρου να διεκπεραιώσει ζωτικές του ανάγκες (σχ. 20.5).

Σχ. 20.6
Σήμανση θέσεων αποκλειστικής σταθμεύσεως για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

 3) Όταν ο οδηγός οχήματος δεν σέβεται τις σημάνσεις που απαιτεί ο Κ.Ο.Κ. (σχ. 20.6), δημιουργεί προβλήματα στους άλλους οδηγούς, στους πεζούς και ακόμα μεγαλύτερα σε αυτούς που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες (άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο, τυφλούς κ.ά.).

Σχ. 20.7
Παράνομη κατάληψη χώρου προσπελάσεως ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε πεζοδρόμιο.

4) Η παντελής έλλειψη σωστής οδικής συμπεριφοράς κάποιων οδηγών αυτοκινήτων οδηγεί τα άτομα με ειδικές ανάγκες (άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο) και όχι μόνο σε απελπισία και αγανάκτηση (σχ. 20.7).