19.2 Οι κατηγορίες των αδειών οδηγήσεως.

Οι κατηγορίες των αδειών οδηγήσεως παρουσιάζονται στον πίνακα 19.1 καθώς και οι υποκατηγορίες που αφορούν στα μηχανοκίνητα δίκυκλα, στα τρίκυκλα και στα τετράκυκλα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.1
Οι κατηγορίες των αδειών οδηγήσεως.

Είδος οχήματος

Κατηγορία

Ηλικία

Μηχανοκίνητα δίκυκλα με ή χωρίς πλευρικό κάνιστρο και μοτοποδήλατα.

Α

*

Αυτοκίνητα επιβατηγά με μέγιστο αριθμό καθημένων μαζί με τον οδηγό μέχρι 9. Αυτοκίνητα φορτηγά με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg. Μικτής χρήσεως με μέγιστο αριθμό καθημένων μαζί με τον οδηγό μέχρι 9 και με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Σύνολα οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκον όχημα κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο, όπου, η μέγιστη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg, η δε μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει τη μάζα του έλκοντος οχήματος κενού.

 

 

 

Β

 

 

 

18

21 (ΔΧ)

Σύνολα οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκον όχημα κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο, όπου, η μέγιστη μάζα του συνόλου υπερβαίνει τα 3.500 kg ή η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει τη μάζα του έλκοντος οχήματος κενού.

 

Β+Ε

 

21

Αυτοκίνητα φορτηγά με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που υπερβαίνει τα 3.500 kg. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Γ

21

Σύνολα οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκον όχημα κατηγορίας Γ και από ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.

Γ+Ε

21

Αυτοκίνητα λεωφορεία. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Δ

21

Σύνολα οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκον όχημα κατηγορίας Δ και από ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.

Δ+Ε

21

Υπάρχουν και δύο υποκατηγορίες:

Α1: Μηχανοκίνητα δίκυκλα κυβισμού μέχρι 125 cm3 και ισχύος μέχρι 11 kW.

Β1: Τρίκυκλα και τετράκυκλα των οποίων η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής, υπερβαίνει τα 50 km/h ή είναι εφοδιασμένα με κινητήρα εσωτερικής καύσεως με ελεγχόμενη ανάφλεξη και κυβισμό άνω των 50 cm3 ή είναι εφοδιασμένα με οποιοδήποτε κινητήρα ισοδύναμης ισχύος. Η μάζα του οχήματος, κενού, δεν υπερβαίνει τα 550 kg (στα ηλεκτροκίνητα δεν συμπεριλαμβάνονται οι συσσωρευτές).

* 21 για κατηγορία Α χωρίς κατοχή της Α1.

20 για κατηγορία Α εφόσον κατέχει για διετία την Α1.

18 για την υποκατηγορία Α1.