18.5 Η πυρκαγιά.

Κάποιο όχημα μπορεί να πάρει φωτιά τόσο κατά την κυκλοφορία όσο και σε στάση, έπειτα από κάποιο ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα. Επίσης, ένα τσιγάρο μπορεί να είναι αιτία πυρκαγιάς.

Για να σβήσετε τη φωτιά ενός οχήματος, πρέπει:

Να διακόψετε το ρεύμα με το κλειδί ή, ακόμη καλύτερα, αποσυνδέοντας τη μπαταρία.

— Να καταπολεμήσετε τη φωτιά στην εστία της, με τη βοήθεια κάποιου πυροσβεστήρα ή ελλείψει αυτού με μια κουβέρτα, άμμο ή χώμα.

Μην χρησιμοποιείτε νερό για φωτιά που προέρχεται από το ηλεκτρικό κύκλωμα ή από καύσιμα. Είναι αναποτελεσματικό.

Εάν δεν καταφέρετε να ελέγξετε γρήγορα την πυρκαγιά, μην κινδυνεύετε ανώφελα. Απομακρυνθείτε από το όχημα και εκκενώστε αμέσως τον γύρω χώρο.