18.3 Ελευθερώνοντας το οδόστρωμα.

Εάν σας έχει παρουσιασθεί βλάβη ενώ είσθε στο δρόμο, είναι άμεση ανάγκη να ελευθερώσετε το οδόστρωμα από το όχημά σας ( επικίνδυνο σταυροδρόμι κλπ.). Συχνά είναι αδύνατο να σπρώξετε το όχημά σας στην άκρη, λόγω του βάρους, της πιέσεως του χρόνου για επείγουσα απελευθέρωση του δρόμου κλπ. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό εκκινητή (μίζα) της μηχανής, ενεργώντας ως εξής:

— Βάζετε μια ταχύτητα. Σε κίνηση προς τα μπρος, η τρίτη ταχύτητα αποτελεί καλή επιλογή.

— Αποσυμπλέξτε το συμπλέκτη και ελευθερώστε προσωρινά το χειρόφρενο.

— Ενεργοποιήστε σε συνεχή δράση τον εκκινητή (μίζα), κρατώντας συνεχώς το κλειδί σε θέση εκκινήσεως. Το όχημά σας θα μετακινηθεί με «πηδηματάκια» κατευθυνόμενο στο κοντινότερο σημείο.

Έχοντας το συσσωρευτή (μπαταρία) σε καλή κατάσταση, αυτή η τεχνική επιτρέπει να μετακινηθεί το όχημα μερικά μέτρα, χωρίς μηχανικό κίνδυνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ταχύτητα όπισθεν, εάν το απαιτεί η περίσταση.