18.2 Η πέδηση (φρενάρισμα).

α) Άμεση ανάγκη.

Σε ορισμένες καταστάσεις μπορεί να αναγκασθείτε να πραγματοποιήσετε κάποιο φρενάρισμα ανάγκης, δηλαδή κάποιο φρενάρισμα που ούτε το είχατε προβλέψει ούτε προετοιμάσει.

Πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία ανακύπτει ξαφνικά κάποιο εμπόδιο στην πορεία σας και δεν έχετε την δυνατότητα να το αποφύγετε.

Για να αντιδράσετε σωστά σε περίπτωση πεδήσεως άμεσης ανάγκης, είναι αναγκαίο να πραγματοποιήσετε κάποιες κατάλληλες πρακτικές ασκήσεις με τον εκπαιδευτή σας.

Σχ. 18.4
Φρενάρισμα με μπλοκαρισμένους τους τροχούς.

Οφείλετε ήδη από τώρα να γνωρίζετε τις βασικές αρχές, που θα εφαρμόσετε σε αυτήν την περίπτωση:

— Πατήστε χωρίς ενδοιασμό τον ποδομοχλό του φρένου.

— Αποφύγετε να ακινητοποιήσετε (μπλοκάρετε) τους τροχούς. Οι μπλοκαρισμένοι τροχοί γλιστράνε στο οδόστρωμα και επιμηκύνουν την απόσταση του φρεναρίσματος (σχ. 18.4). Επί πλέον, είναι σχεδόν αδύνατο να διευθύνετε το όχημα για να αποφύγετε το εμπόδιο.

— Αποσυμπλέξτε. Σε περίπτωση φρεναρίσματος άμεσης ανάγκης, το φρένο της μηχανής δεν προσφέρει πια τίποτε. Αντίθετα επιδρά αρνητικά, όσον αφορά στην κατανομή του φρεναρίσματος στους τέσσερεις τροχούς.

— Κατευθύνετε τη ματιά σας προς το σημείο, που θέλετε να κατευθυνθείτε. Η πορεία ενός οχήματος ακολουθεί πάντα την κατεύθυνση της ματιάς.

Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS (Antilock Braking System) δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με το μπλοκάρισμα των τροχών. Το σύστημα ΑΒS το αντιμετωπίζει για σας. Οι υπόλοιπες αρχές εξακολουθούν να ισχύουν.

β) Βλάβη στη λειτουργία των φρένων.

Αυτό το συμβάν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αλλά ευτυχώς συμβαίνει σπανίως σε κάποιο σωστά συντηρημένο όχημα. Επί πλέον, οι νέοι τύποι οχημάτων είναι εξοπλισμένοι με διπλό κύκλωμα πεδήσεως και προειδοποιητικές ενδείξεις στον πίνακα οργάνων σε περίπτωση βλάβης.

Όπως για το φρενάρισμα άμεσης ανάγκης, έτσι και στην περίπτωση αυτή υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόσετε αν συμβεί κάτι τέτοιο:

— Να χρησιμοποιήσετε το χειρόφρενο πατώντας συνεχώς το κουμπί. Εφαρμόστε το φρενάρισμα με αλλεπάλληλες έλξεις. Αυτό το μηχανικό φρένο (με συρματόσχοινο) είναι ανεξάρτητο από το υδραυλικό κύκλωμα και επενεργεί μόνο στους πίσω τροχούς (σε μερικούς τύπους οχημάτων επενεργεί στους μπροστινούς). Είναι σαφώς λιγότερο αποτελεσματικό από το κύριο φρένο.

— Κατεβάστε τις ταχύτητες και μείνετε σε θέση συμπλέξεως ώστε να χρησιμοποιήσετε το μέγιστο του φρένου της μηχανής.

— Ψάξτε με τα μάτια την καλύτερη περιοχή με τον περισσότερο ελεύθερο χώρο. Σε περίπτωση αναπόφευκτης συγκρούσεως, αποφύγετε με κάθε τρόπο τη μετωπική σύγκρουση κυρίως με κάποιον χρήστη της αντίθετης κατευθύνσεως.

— Συνεχίστε να ασκείτε αλλεπάλληλες πιέσεις στον ποδομοχλό (πεντάλ) του φρένου. Η ενέργεια αυτή, στην περίπτωση που υπάρχει αέρας στο κύκλωμα, μπορεί να δώσει στο όχημα την αποτελεσματικότητα του κύριου φρένου.