ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

 

Οι έκτακτες καταστάσεις

18.1 Η προειδοποιητική σήμανση σε περίπτωση βλάβης.

Εάν το όχημά σας είναι ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα, για παράδειγμα έπειτα από κάποια βλάβη ή κάποιο ατύχημα, αποτελεί επικίνδυνο εμπόδιο για την υπόλοιπη κυκλοφορία.

Πρέπει να καταστήσετε το όχημά σας ορατό για την ασφάλεια των άλλων και τη δική σας.

Σχ. 18.1
Σήμανση με το προειδοποιητικό τρίγωνο σε επαρχιακή οδό.

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήστε υποχρεωτικά τουλάχιστον μια από τις δύο λειτουργίες:

— Τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ). Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. σε αυτοκινητόδρομους, το ακινητοποιημένο από βλάβη όχημα πρέπει να έχει κατά τη νύκτα αναμμένα και τα φώτα θέσεως.

— Το προειδοποιητικό τρίγωνο (σχ. 18.1).

Σε περίπτωση επαρχιακής οδού, μόνη της η χρήση των αλάρμ είναι ανεπαρκής και απαιτείται, οπωσδήποτε, η τοποθέτηση του προειδοποιητικού τριγώνου σε επαρκή απόσταση από το ακινητοποιημένο όχημα.

Σχ. 18.2
Σήμανση με προειδοποιητικό τρίγωνο σε στροφή επαρχιακής οδού.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το προειδοποιητικό τρίγωνο πρέπει να το τοποθετείτε πίσω από το όχημά σας τουλάχιστον στα:

— 20 m, αν βρίσκεστε σε κατοικημένες περιοχές.

— 50 m, αν βρίσκεστε εκτός κατοικημένων περιοχών και εάν το όχημά σας έχει ακινητοποιηθεί στην έξοδο μιας στροφής, προ της εισόδου στη στροφή αυτή (σχ. 18.2).

— 100 m, αν βρίσκεστε σε αυτοκινητόδρομους ή σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Σχ. 18.3
Προειδοποίηση στα οχήματα λόγω βλάβης σε καμπύλη.

Αν το όχημά σας βρίσκεται σε μια κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη επειδή δεν γίνεται ορατό παρά μόνο την τελευταία στιγμή και δεν έχετε το τρίγωνο, είναι απαραίτητο να το επισημάνετε με άλλον τρόπο. Για παράδειγμα εσείς οι ίδιοι ή κάποιο άλλο άτομο πρέπει να κάνετε σήμα στα οχήματα, φροντίζοντας να μην εκτεθείτε σε κίνδυνο (σχ. 18.3).