17.2 Οι αρχές της οικονομικής οδηγήσεως.

α) Η επιτάχυνση.

Η επιτάχυνση του οχήματος πρέπει να είναι ομαλή και χωρίς υπερβολές (ούτε πολύ αργή ούτε πολύ απότομη). Έτσι θα επιτύχετε μικρότερη κατανάλωση καυσίμων, μικρότερες εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα και φυσικά λιγότερες φθορές στο όχημά σας.

Όταν είσθε ακινητοποιημένοι αλλά με τη μη-χανή σε λειτουργία, είναι ανώφελο να πατάτε τον επιταχυντή. Περιμένετε με υπομονή, με τον κινητήρα στο ρελαντί.

Να γνωρίζετε επίσης ότι τα ανοικτά τζάμια και η ανοικτή οροφή αυξάνουν την αντίσταση του αέρα και συνεπώς την κατανάλωση καυσίμων. Χρησιμοποιήστε καλύτερα τον εξαερισμό.

β) Το φορτίο.

Έχει μεγάλη σημασία για την κατανάλωση. Αν οι αποσκευές σας δεν χωρούν στο πορτ-μπαγκάζ, προτιμήστε μια σχάρα για να τοποθετήσετε τις βαλίτσες στην οροφή. Υπάρχουν επίσης αεροδυναμικά κιβώτια αποσκευών, που μειώνουν την αντίσταση του ανέμου και στερεώνονται στη σχάρα του αυτοκινήτου.

Σχ. 17.1
Να αφαιρείτε τη σχάρα οροφής όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Μην ξεχάσετε να αποσυνδέσετε τη σχάρα οροφής όταν δεν σας είναι πια χρήσιμη (σχ. 17.1). Μια άδεια σχάρα αυξάνει την κατανάλωσή σας μέχρι και ένα λίτρο βενζίνης κάθε 100 km.

γ) Η κατάσταση του οχήματος.

Μια υπερβολική κατανάλωση καυσίμων συνδέεται συχνά με τη γενική κατάσταση του οχήματος και κυρίως με αυτήν των ελαστικών του.

Κάθε φορά που τα ελαστικά είναι ξεφούσκωτα ή η πίεσή τους, στον ίδιο άξονα, είναι διαφορετική, η αντίσταση στην οδήγηση είναι πιο με-γάλη και συνεπώς η κατανάλωση αυξημένη. Επίσης η φθορά τους επιταχύνεται.

Η ρύθμιση της μηχανής πρέπει να ανατίθεται σε κάποιον τεχνικό. Κάποια υπερκατανάλωση μπορεί να προέρχεται από:

— Το σύστημα τροφοδοσίας (άσχημη ρύθμιση του κινητήρα ή της εγχύσεως, κατεστραμμένο φίλτρο αέρα).

— Το σύστημα εναύσεως [φθορά των σπινθηριστών (μπουζί), απορυθμισμένη έναυση].

Τέλος, όσον αφορά στη βενζίνη, χρησιμοποιήστε εκείνη που συνιστάται από τον κατασκευαστή, για παράδειγμα σούπερ ή αμόλυβδη (95 ή 98 οκτανίων). Τα ακατάλληλα καύσιμα μειώνουν την απόδοση του κινητήρα και αυξάνουν την κατανάλωση.

Σχ. 17.2

Προσοχή: Η χρήση βενζίνης με μόλυβδο (super) σε κινητήρες με καταλύτη είναι απολύτως καταστροφική για τον καταλύτη του οχήματος (σχ. 17.2).