ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

 

Η οικονομική οδήγηση

 

17.1 Τα πλεονεκτήματα της οικονομικής οδηγήσεως.

Το είδος της οδηγήσεως (π.χ. οικονομική, αμυντική, επιθετική κλπ.) αντανακλά την κατάσταση της σκέψεως του οδηγού.

Υιοθετώντας την οικονομική οδήγηση από τα πρώτα βήματά σας θα επωφεληθείτε σε όλους τους τομείς:

Την ασφάλεια: μια ήρεμη οδήγηση, χωρίς εκνευρισμό, θα σας επιτρέψει να προβλέψετε και να αντιμετωπίσετε τις επικίνδυνες καταστάσεις.

Την οικονομία: αυτού του είδους η οδήγηση θα περιορίσει τη μηχανική φθορά, τη φθορά των ελαστικών και θα μειώσει αισθητά την κατανάλωση καυσίμων.

Την προστασία του περιβάλλοντος: ένα όχημα σε καλή κατάσταση, που χρησιμοποιείται συνετά, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και εκπέμπει μικρότερη ποσότητα καυσαερίων στην ατμόσφαιρα.