16.5 Ο πρόσθετος εξοπλισμός.

Για την ασφάλειά σας πρέπει να μεταφέρετε στο όχημά σας μερικά χρήσιμα αντικείμενα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Σχ. 16.22
Φαρμακείο αυτοκινήτου.

α) Υποχρεωτικά από τον Κ.Ο.Κ.

— Ένα προειδοποιητικό τρίγωνο.

— Ένα φαρμακείο αυτοκινήτου (σχ. 16.22).

— Έναν πυροσβεστήρα.

β) Προαιρετικά αλλά αναγκαία.

— Μια μικρή εργαλειοθήκη (κατσαβίδι, πέν-σα, μονωτική ταινία, ηλεκτρικό καλώδιο, σπάγκος - σκοινί, σφουγγάρια κλπ.) για να κάνετε μικροεπισκευές.

— Ένας φακός τσέπης για να φωτίζετε ή να στέλνετε σήματα τη νύκτα.

— Μια κουβέρτα για περίπτωση βλάβης με κρύο καιρό.

— Οδικοί χάρτες και ένας τουριστικός οδηγός για τη διαδρομή σας και τα στάδιά της.