16.4 Ο φωτισμός και οι ασφάλειες.

α) Ο φωτισμός.

Κάθε λαμπτήρας φθείρεται με τον καιρό, και ανά πάσα στιγμή μπορεί να καεί.

Είναι σχετικά εύκολο να εντοπίζετε, κατά την ώρα της οδηγήσεως, κάποια δυσλειτουργία των δεικτών κατευθύνσεως (φλας) ή κάποιου προβολέα (φώτα διασταυρώσεως ή πορείας), ενώ για τα υπόλοιπα φώτα ο εντοπισμός της δυσλειτουργίας είναι δύσκολος. Γι’ αυτό πρέπει να τα ελέγχετε με το όχημά σας σε στάση. Εάν είσθε μόνος, αρκεί να ανάψετε διαδοχικά τα διάφορα φώτα του οχήματός σας και να κάνετε τον γύρο του.

Σχ. 16.20
Έλεγχος λειτουργίας φώτων πεδήσεως.

Για τα φώτα της πεδήσεως (στάσεως), τοποθετήστε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου σας αντικριστά σε κάποια επιφάνεια που έχει την δυνατότητα να αντανακλά (π.χ. κάποιον τοίχο) και πατήστε το φρένο. Γυρνώντας το κεφάλι ή με τη βοήθεια των καθρεπτών μπορείτε να δείτε την κόκκινη αντανάκλαση των φώτων (σχ. 16.20).

Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε έναν λαμπτήρα, ανατρέξτε στις οδηγίες του βιβλίου του οχήματός σας. Όλα περιγράφονται σε αυτό, δηλαδή πώς να τον αντικαταστήσετε, το είδος του λαμπτήρα που θα χρησιμοποιήσετε κλπ.

Σε περίπτωση ελέγχου από την τροχαία, εάν έχετε έναν λαμπτήρα που δεν λειτουργεί, υπάρχει κίνδυνος προστίμου. Γι’ αυτό καλόν είναι να έχετε πάντα μαζί σας ένα κουτί γεμάτο με εφεδρικούς λαμπτήρες.

Για να είσθε αποτελεσματικοί χωρίς να ενοχλείτε τους υπόλοιπους χρήστες, οι προβολείς πορείας πρέπει να είναι ρυθμισμένοι σωστά. Εμπιστευθείτε αυτό το έργο σε έναν ειδικό που έχει τα κατάλληλα εργαλεία.

Σχ. 16.21
Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων.

Υπάρχει όμως και ρύθμιση που μπορείτε να πραγματοποιήσετε εσείς οι ίδιοι. Τα περισσότερα οχήματα είναι εξοπλισμένα με ένα χειροκίνητο ή ηλεκτρικό σύστημα που ρυθμίζει το ύψος της δέσμης των φώτων ανάλογα με το φορτίο του οχήματος (σχ. 16.21).

Ο έλεγχος αυτής της διατάξεως και τα επίπεδα που πρέπει να υιοθετήσετε καθορίζονται από τις οδηγίες του βιβλίου του οχήματός σας.

β) Οι ασφάλειες.

Τα φώτα και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (υαλοκαθαριστήρες, εξαερισμός, αντιθαμβωτικό μηχάνημα κλπ.) προστατεύονται από ένα τυχαίο βραχυκύκλωμα με ασφάλειες, ομαδοποιημένες σε ένα κιβώτιο τοποθετημένο κάτω από τον πίνακα ελέγχου (ταμπλό) ή στο χώρο του κινητήρα (κάτω από το καπό).

Σε περίπτωση βλάβης ενός συνόλου φώτων ή κάποιου εξαρτήματος, αναζητήστε πρώτα την αιτία της ελέγχοντας την αντίστοιχη ασφάλεια.

Η θέση, ο κατάλογος και η ένταση κάθε ασφάλειας αναφέρονται στο βιβλίο του οχήματος. Να έχετε πάντα κάποιες εφεδρικές ασφάλειες μαζί σας.