ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

 

Λίγα λόγια για τη συντήρηση

 

16.1 Το βιβλίο του κατασκευαστή.

Μαζί με κάθε όχημα παραδίδεται ένα τουλάχιστον βιβλίο με οδηγίες και περιγραφές που συντάχθηκαν από τον κατασκευαστή.

Σχ. 16.1
Βιβλίο κατασκευαστή.

Το βιβλίο αυτό σας παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε, σχετικά με το όχημά σας καθώς και τη συντήρηση που χρειάζεται (σχ. 16.1).

α) Περιγραφή του εξοπλισμού.

Ένα τμήμα που βιβλίου του κατασκευαστή είναι αφιερωμένο στη θέση και τη λειτουργία των διακοπτών και των εξαρτημάτων του οχήματος για παράδειγμα φωτισμός, εξαερισμός, υαλοκαθαριστήρες, σημασία των φωτεινών δεικτών κλπ.

Σχ. 16.2
Περιγραφή εξοπλισμού οχήματος στο βιβλίο του κατασκευαστή.

Θα βρείτε επίσης τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος όπως διαστάσεις, βάρος, χωρητικότητα δοχείων για τα υγρά (λάδι, νερό, καύσιμα), διαστάσεις των ελαστικών και την πίεσή τους κλπ. (σχ. 16.2).

β) Συντήρηση και επισκευή.

Ένα άλλο τμήμα του βιβλίου του κατασκευαστή αναφέρεται στην καθημερινή συντήρηση και τις μικροεπισκευές όπως για παράδειγμα πώς να ελέγχετε τη στάθμη των υγρών (λάδι, νερό ψυγείου, φρένα), να αλλάζετε έναν τροχό ή έναν λαμπτήρα, ποια είναι η θέση των ασφαλειών και σε τι αντιστοιχούν, το είδος του λαδιού και η συχνότητα αλλαγής του, τα καύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλπ.

Μην ξεχνάτε ότι κάθε όχημα έχει τις ιδιαιτερότητές του, γι’ αυτό το βιβλίο του κατασκευαστή σας δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφάλειά σας.