15.4 Ασφάλιστρα.

Το ύψος του ασφαλίστρου του οχήματός σας διαφέρει από μια ασφαλιστική εταιρεία σε άλλη. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όσο νεότερος είσθε τόσο μεγαλύτερο θα είναι πιθανά το κόστος ασφαλίσεως, επειδή οι νέοι θεωρούνται πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα. Η περιοχή που ζείτε, το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητό σας, η μάρκα του, η ισχύς και το μέγεθος του κινητήρα επηρεάζουν το τελικό ύψος των ασφαλίστρων. Εάν έχετε κάποιες καταδίκες λόγω παραβάσεων κατά την οδήγηση, αυτές μπορεί επίσης να αυξήσουν σημαντικά το κόστος.

Η ασφαλιστική σας εταιρεία, σας προμηθεύει με ένα λεπτομερές συμβόλαιο, στο οποίο περιέχονται πλήρεις - και συνήθως περίπλοκες - λεπτομέρειες ως προς την κάλυψη που έχετε συμφωνήσει. Επίσης με ένα μικρό και απλό έγγραφο, που ονομάζεται «βεβαίωση ασφαλίσεως» (γνωστό ως «σήμα»). Αυτό κανονικά δηλώνει τις ημερομηνίες καλύψεως, ποιος είναι ο ασφαλισμένος, τον τύπο του οχήματος και την κατηγορία ασφαλίσεως. Πρέπει να έχετε πάντοτε διαθέσιμη τη βεβαίωση ασφάλειας και να την εμφανίζετε εάν σας ζητηθεί από την Αστυνομία.

Τα ασφάλιστρα είναι ελεύθερα και διαμορφώνονται από τις συνθήκες που επικρατούν στον ανταγωνισμό της αγοράς. Γι' αυτό μια έρευνα αγοράς για τα προσφερόμενα «πακέτα ασφαλίσεως» σε συνδυασμό με το κόστος της υποχρεωτικής ασφαλίσεως, θα οδηγήσει στην πλέον συμφέρουσα για κάθε οδηγό λύση, τόσο ως προς το ασφαλιστικό συμβόλαιο, όσο και ως προς το κόστος αυτού.