14.4 Η συμπεριφορά σε ατυχήματα άλλων.

α) Πότε πρέπει να σταματήσετε σε περίπτωση ατυχήματος.

Στις περιπτώσεις που ενώ οδηγείτε περνάτε από τον τόπο, όπου έχει σημειωθεί κάποιο ατύχημα και διαπιστώνετε ότι υπάρχει ήδη οργανωμένη βοήθεια είναι προτιμότερο να μην σταματήσετε.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή μόλις έχει συμβεί το ατύχημα, οφείλετε οπωσδήποτε να σταματήσετε και να προσφέρετε βοήθεια στα θύματα. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να κατηγορηθείτε για άρνηση παροχής βοήθειας σε άτομο που κινδυνεύει.

Ευνόητο είναι ότι θα πρέπει να πλησιάσετε στο χώρο του ατυχήματος με μεγάλη προσοχή, ώστε να αποφύγετε την επιδείνωση της υφιστάμενης καταστάσεως και να μην διατρέξετε εσείς και οι οδηγοί των οχημάτων που σας ακολουθούν κίνδυνο από νέο ατύχημα ή από πυρκαγιά που βρίσκεται ακόμη εκτός ελέγχου.

β) Η προστασία.

Όταν είσθε παρών σε κάποιο ατύχημα, είναι ουσιαστικό να ενεργήσετε έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση των συνεπειών του. Για το λόγο αυτό, συμπληρώνοντας όσα ελέχθησαν στα προηγούμενα κεφάλαια αυτής της ενότητας, τονίζεται ότι θα πρέπει:

— Να σταθμεύσετε το όχημά σας σε περιοχή όπου δεν θα εμποδίζει ούτε τις πρώτες βοήθειες ούτε τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

— Να διακόψετε τη λειτουργία του κινητήρα των οχημάτων που συμμετείχαν στο ατύχημα. Είναι καλύτερα να αποσυνδέσετε την μπαταρία.

— Να βεβαιωθείτε πως δεν καπνίζει κανείς, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

— Εάν είσθε εφοδιασμένοι με κάποιον πυροσβεστήρα, μπορείτε να σβήσετε την πυρκαγιά στο ξεκίνημά της.

— Να επισημάνετε τον τόπο του ατυχήματος και στις δύο κατευθύνσεις, χρησιμοποιώντας τα προειδοποιητικά τρίγωνα.

Σχ. 14.3
Προειδοποίηση για την κυκλοφορία σε περίπτωση ατυχήματος.

Αν υπάρχει έλλειψη προειδοποιητικών τριγώνων σηματοδοτήσεως (ή για επί πλέον προφύλαξη) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ). Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να τοποθετήσετε σε κάθε κατεύθυνση της κυκλοφορίας άτομα που να κάνουν σήμα για να επιβραδύνουν οι οδηγοί (σχ. 14.3).

Τη νύκτα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε, αν έχετε, φακούς τσέπης. Φωτίστε τα οχήματα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα με τη βοήθεια των φανών πορείας ενός άλλου οχήματος, σταθμευμένο στο ένα άκρο, κάθετα στο δρόμο.

Στην προσπάθειά σας να προστατεύσετε την κυκλοφορία, αποφύγετε να μεταβάλετε την κατάσταση του χώρου του συμβάντος και μην εξαφανίσετε τα ίχνη, που θα επιτρέψουν να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπαίτιους του ατυχήματος.