12.7 Στάση και στάθμευση.

Η στάση ή η στάθμευση στο οδόστρωμα ενός ορεινού δρόμου, αποτελεί, για τους άλλους οδηγούς, πιο σοβαρό κίνδυνο από ό,τι σε άλλους δρόμους, εξαιτίας της απουσίας ερείσματος στις πλευρές, των πολυαρίθμων στροφών και των κλίσεων (σχ. 12.5).

Σχ. 12.5

Επιλογή σωστής θέσεως σταθμεύσεως σε επαρχιακό δρόμο.

Δείξτε την αναγκαία σύνεση και, όταν θέλετε να κάνετε μια στάση ή να σταθμεύσετε το όχημά σας, προτιμήστε αποκλειστικά τις τοποθεσίες που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτόν.

Όταν σταθμεύετε σε κάποια πλαγιά, ο μόνος τρόπος για να ακινητοποιήσετε με ασφάλεια το αυτοκίνητό σας είναι να ανεβάσετε το χειρόφρενο και πριν εγκαταλείψετε το όχημά σας να βάλετε ανάλογα την πρώτη ταχύτητα (σε ανήφορο) ή την όπισθεν (σε κατήφορο).

Εάν η κλίση του δρόμου στη θέση όπου σταθμεύετε είναι πολύ μεγάλη, μπορείτε να τοποθετήσετε επίσης μια σφήνα (ή πέτρα) κάτω από έναν ή περισσότερους τροχούς. Έτσι συγκρατούνται οι τροχοί ώστε, ακόμη και αν το αυτοκίνητό σας δεν συγκρατηθεί από το χειρόφρενο και την ταχύτητα, να μην κυλήσει στην κατωφέρεια.