12.5 Οι σήραγγες.

Οι σήραγγες μπορεί να κατασθούν επικίνδυνες κατά την οδήγηση για πολλούς λόγους, όπως:

- Με την είσοδό σας στη σήραγγα, η απότομη μετάβαση από το φως της ημέρας σε τεχνητό φως ή στο σκοτάδι είναι μερικές φορές έντονη και χρειάζονται κάποια δευτερόλεπτα για να προσαρμοσθεί η όρασή σας. Γι’ αυτό:

• Εάν φοράτε γυαλιά ηλίου, μην λησμονήσετε να τα βγάλετε πριν την είσοδο της σήραγγας.

Πριν εισέλθετε στη σήραγγα ανάψτε τα φώτα διασταυρώσεως (μεσαία) (σχ. 12.4).

Σχ. 12.4

Οδήγηση σε σήραγγα με αναμμένα τα φώτα διασταυρώσεως.

• Θυμηθείτε να τα σβήσετε στην έξοδο της σήραγγας.

- Στο εσωτερικό των σηράγγων το στρώμα του πάγου αργεί να λειώσει και παραμένει για μεγαλύτερο χρόνο. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ηλίου και στα ψυχρά ρεύματα του ανέμου.