12.3 Οδήγηση σε στενό δρόμο.

Συνήθως οι δρόμοι στα βουνά είναι κατά πολύ στενότεροι από ό,τι στην πεδιάδα. Πρέπει λοιπόν να οδηγείτε το όχημά σας όσο το δυνατόν πιο δεξιά από ό,τι σε έναν συνηθισμένο δρόμο.

Κάποιες φορές, για να περάσουν από το δρόμο δύο οχήματα που κινούνται αντίθετα, είναι αναγκαίο το ένα από τα δύο να ακινητοποιηθεί ή να υποχωρήσει για να διευκολύνει τη διέλευση. Υπενθυμίζεται ότι, κατά κανόνα, στις περιπτώσεις αυτές, αυτός που πρέπει να σταματήσει, εάν είναι αναγκαίο, είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που κατεβαίνει· (για τους κανόνες προτεραιότητας σε δρόμους με κλίση βλ. κεφάλαιο 7 σελ. 90).

Σε στροφές χωρίς ορατότητα μπορείτε να γνωστοποιείτε την παρουσία σας χρησιμοποιώντας την κόρνα του οχήματός σας.

Κάθε φορά που κάποιος άλλος οδηγός επιθυμεί να σας προσπεράσει, θα διευκολύνετε πολύ τον ελιγμό του, αν οδηγείτε όσο γίνεται πιο δεξιά (χωρίς να εκτίθεσθε βέβαια σε κίνδυνο), ή αν επιβραδύνετε στην είσοδο μιας ευθείας του δρόμου.