12.2 Οι εναλλαγές ανάμεσα σε ανωφέρεια και κατωφέρεια.

α) Στην ανωφέρεια.

Φροντίστε τον κινητήρα σας, ακόμα και αν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί υποβάλλεται σε επί πλέον δοκιμασίες, ιδίως αν το όχημά σας είναι φορτωμένο ή αν ρυμουλκείτε κάποιο άλλο όχημα.

Κατά τη διαδρομή, να παρατηρείτε τακτικά το δείκτη της θερμοκρασίας του κινητήρα. Πρέ-πει να δείξετε μεγάλη προσοχή ελέγχοντας τη λειτουργία του. Αν διαπιστώνετε ότι ο κινητήρας υποφέρει (π.χ. πέφτουν συνέχεια οι στροφές και μοιάζει σαν να «ξεψυχά» και να «βήχει» αν και δεν έχετε μειώσει την πίεση στον ποδομοχλό του επιταχυντή), κατεβάστε την ταχύτητα του κιβωτίου (3η, 2η κλπ.).

Προσπαθήστε να διατηρείτε μια όσο το δυνατόν κανονική ταχύτητα. Αν οδηγείτε αλλάζοντας συνεχώς τις ταχύτητες (του κιβωτίου) του οχήματος, υπάρχει ο κίνδυνος να υπερθερμανθεί ο κινητήρας.

β) Στην κατωφέρεια.

Δεν μπορείτε να βασισθείτε μόνο στα φρένα του αυτοκινήτου σας για να κατεβείτε έναν απότομο κατήφορο (π.χ. με κλίση 20%). Η επιλογή χαμηλότερης ταχύτητας στο κιβώτιο ταχυτήτων επιτρέπει στον κινητήρα να συγκρατεί το όχημα ώστε να μην αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα (σχ. 12.2).

Σχ. 12.2

Οδήγηση σε κατήφορο.

Όταν κινείσθε σε μεγάλο κατήφορο, αν φρενάρετε ελαφρά και μόνιμα, τότε τα φρένα σας υπερθερμαίνονται και υπάρχει κίνδυνος να χάσουν εντελώς την αποτελεσματικότητά τους.

Για να αποφύγετε αυτόν τον κίνδυνο πρέπει, αρχικά, να χρησιμοποιείτε τον κινητήρα ως φρένο σαν συμπλήρωμα του βασικού φρένου. Κάθε φορά που παραμένετε σε χαμηλή ταχύτητα (κιβωτίου), ο κινητήρας σας φρενάρει σταδιακά.

Στον κατήφορο πρέπει επίσης, να αποφεύγετε να φρενάρετε εκτός εάν πρέπει να οδηγήσετε ακόμη πιο αργά (π.χ. πριν μπείτε σε κάποια στροφή). Και σε αυτήν την περίπτωση όμως πρέπει να φροντίζετε ώστε το φρενάρισμα να γίνεται με σύντομες αλλά σχετικά έντονες πιέσεις στον ποδομοχλό του φρένου.

Εάν παρ’ όλες τις προφυλάξεις που λαμβάνετε, τα φρένα σας θερμαίνονται, είναι προτιμότερο να σταθμεύσετε για όσο χρόνο απαιτείται, ώστε να επανέλθει η θερμοκρασία των φρένων στα κανονικά όρια.