ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

 

Η οδήγηση στο επαρχιακό δίκτυο

 

12.1 Στο βουνό.

Η οδήγηση στην εξοχή είναι συχνά μια δοκιμασία των ικανοτήτων σας στο χειρισμό του αυτοκινήτου σε συνθήκες αρκετά διαφορετικές από αυτές της πόλεως. Με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις σας πρέπει να αποδεικνύετε ότι μπορείτε να «διαβάζετε» καλά και έγκαιρα το δρό-μο, ώστε να προγραμματίζετε και να προσαρμόζετε την ταχύτητα και τη θέση σας στο οδόστρωμα, προβλέποντας και αποφεύγοντας προβλήματα που ενδέχεται να εμφανισθούν.

Η οδήγηση σε ορεινές περιοχές παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες, τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα. Τις ιδιαιτερότητες αυτές, που σχετίζονται κυρίως με τη χάραξη και την κατάσταση του δρόμου, οφείλετε να τις γνωρίζετε γιατί ακόμα και αν δεν κατοικείτε σε βουνό, μπορεί να σας παρουσιασθούν ευκαιρίες να κυκλοφορήσετε εκεί (π.χ. σε ένα ταξίδι διακοπών ή μια εκδρομή) ή και να υποχρεωθείτε να οδηγήσετε σε ορεινούς δρόμους, για παράδειγμα αν οι κύριες οδοί είναι προσωρινά κλειστές και πρέπει να ακολουθήσετε κάποια παράκαμψη (σχ. 12.1).

Σχ. 12.1

Ορεινός δρόμος.

Πριν ξεκινήσετε για κάποιο μεγάλο ταξίδι στο βουνό, είναι σημαντικό να έχετε προνοήσει για τον εφοδιασμό σας με βενζίνη, αφού τα πρατήρια καυσίμων στην εξοχή και σε αραιοκατοικημένες περιοχές είναι λίγα και απέχουν αρκετά μεταξύ τους, ενώ μπορεί την ώρα που θα φθάνετε σε αυτά να είναι κλειστά. Όσο ο κινητήρας είναι ακόμα κρύος ελέγξτε τη στάθμη του υγρού ψύξεως και του λαδιού.