1.4 Ο άνεμος.

Όσο πιο γρήγορα οδηγείτε τόσο περισσότερο κινδυνεύετε να εκτραπείτε από την πορεία σας από βίαιη ριπή ανέμου. Για να εξαλείψετε αυτόν τον κίνδυνο η μόνη λύση είναι η μείωση της ταχύτητας.

Εάν ο άνεμος έρχεται πλευρικά, (π.χ. από τα δεξιά), μπορείτε να διατηρήσετε τη σωστή πορεία του αυτοκινήτου σας εάν στρίβετε το τιμόνι σας ελαφρά προς την πλευρά από όπου φυσά (εδώ προς τα δεξιά).

Θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμίζετε την τροχιά σας κάθε φορά που μεταβάλλεται η ώθηση του ανέμου, ιδίως:

— Όταν προσπερνάτε κυρίως βαρέα οχήματα (σχ. 11.8).

— Σε περιπτώσεις εντόνων ρευμάτων του ανέμου.

— Όταν μεταβαίνετε από κάποια προστατευμένη περιοχή (αναχώματα, τοίχους, γέφυρες κλπ.) σε μια εκτεθειμένη περιοχή.

 

Σχ. 11.8

Αυξημένος κίνδυνος κατά το προσπέρασμα βαρέος οχήματος με ισχυρό πλευρικό άνεμο.

Να είσθε πολύ προσεκτικοί όταν βρίσκεσθε δίπλα στους άλλους χρήστες (ιδίως των δικύκλων). Να διατηρείτε μεγάλη πλευρική απόσταση ασφαλείας κατά τις συναντήσεις με αντιθέτως κινούμενα οχήματα και στα προσπεράσματά σας.

Οι υπερβολικά εκτεθειμένες στον άνεμο ζώνες επισημαίνονται με την πινακίδα Κ-23 (σχ. 11.9).

Σχ. 11.9

Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου).

Σε αυτήν την περίπτωση τα ανεμούρια, σας επιτρέπουν να προσδιορίζετε τη φορά του ανέμου και την ισχύ του.