11.3 Ο πάγος.

Είναι εξαιρετικά επικίνδυνος ιδιαίτερα όταν σχηματίζεται σε μεμονωμένες θέσεις. Ο οδηγός δεν τον περιμένει και υπάρχει κίνδυνος να περάσει με μεγάλη ταχύτητα επάνω από αυτές τις συγκεντρώσεις πάγου.

Ο κίνδυνος από τον πάγο είναι μεγαλύτερος:

— Όταν η θερμοκρασία πλησιάζει τους 0°C, (συνήθως το πρωί και τη νύκτα που πέφτει η θερμοκρασία).

— Σε μέρη με υγρασία, για παράδειγμα στις ακτές ποταμών ή λιμνών, πάνω και κάτω από γέφυρες (σχ. 11.6).

— Σε οδοστρώματα εκτεθειμένα σε βόρειο άνεμο ή σε ειδικές συνθήκες (δρόμοι περιστοιχισμένοι από δέντρα, περάσματα μέσα από δάση, βαθύτερο μέρος κοιλάδων κλπ.).

— Στην είσοδο και την έξοδο των στροφών.

— Εάν οι υπόλοιποι οδηγοί οδηγούν με μικρότερη ταχύτητα από τη δική σας και δεν προσαρμόσετε έγκαιρα τη δική σας ταχύτητα.

Σχ. 11.6

Οδόστρωμα καλυμμένο με πάγο.

Αυτός ο κατάλογος κινδύνων δεν είναι ο μόνος γιατί είναι δυνατόν να συναντήσετε πάγο και κάτω από άλλες συνθήκες.

Εάν είσθε προσεκτικοί, ορισμένα ακουστικά και οπτικά σημάδια θα σας προειδοποιήσουν για τον κίνδυνο πάγου. Τα ελαστικά, για παράδειγμα, κάνουν έναν διαφορετικό θόρυβο όταν περνάτε από παγωμένο δρόμο. Επίσης, ο δρόμος γυαλίζει σε ορισμένες θέσεις, όπου είναι συγκεντρωμένος πάγος.

Οι περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλη ολισθηρότητα από συχνή εμφάνιση πάγου επισημαίνονται με την πινακίδα Κ-12 και την πρόσθετη Πρ-5 (σχ. 11.7).

Σχ. 11.7

Ολισθηρό οδόστρωμα λόγω πάγου.

Γενικά, σε παγωμένο οδόστρωμα να οδηγείτε αργά, να επιταχύνετε και να φρενάρετε μαλακά. Να διατηρείτε την απαραίτητη απόσταση ασφαλείας από τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, οχήματα και πεζούς.

Τέλος, να κοιτάτε όσο το δυνατόν πιο μακριά μπροστά σας. Θα μπορείτε έτσι να αντιμετωπίζετε τη μεταβολή κατευθύνσεως και τις στάσεις των άλλων οχημάτων καθώς και τις κινήσεις των πεζών.

Η βροχή, το χιόνι και ο πάγος αποτελούν τους πιο συχνούς λόγους μειώσεως (ή απώλειας) της προσφύσεως των ελαστικών σας στο οδόστρωμα. Υπάρχουν όμως και άλλοι κίνδυνοι. Η λάσπη, τα πεσμένα φύλλα, η ψιλή άμμος, τα σπασμένα καλάμια, το άχυρο, τα χυμένα λάδια μπορούν να κάνουν το οδόστρωμα εξαιρετικά ολισθηρό και επικίνδυνο.

Τα σημάδια στο δρόμο από ισχυρό φρενάρισμα (συνεχόμενες και επιμήκεις γραμμές) ή από επαναλαμβανόμενα φρεναρίσματα, που συναντάτε στο δρόμο όπου κινείσθε, αποτελούν κατά τεκμήριο ενδείξεις κάποιου επικίνδυνου σημείου. Αποτελούν δείγματα ότι ο οδηγός ή οι οδηγοί που τα προκάλεσαν, αιφνιδιάστηκαν από τις συνθήκες που συνάντησαν και αναγκάστηκαν να φρενάρουν απότομα. Σε αυτές τις περιπτώσεις να είσθε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί δεν μπορείτε να είσθε βέβαιοι ότι οι συνθήκες αυτές έχουν εκλείψει.