11.2 Το χιόνι.

α) Προσαρμογή της οδηγήσεως.

Κάθε φορά που χιονίζει οφείλετε να λαμβάνετε μερικές προφυλάξεις, που ισχύουν και σε καιρό βροχής (σχ. 11.4), δηλαδή:

— Να μειώνετε την ταχύτητά σας.

— Να διατηρείτε μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας.

— Να χρησιμοποιείτε τους υαλοκαθαριστήρες και το ειδικό σύστημα αποψύξεως όπου υπάρχει (χωρίς βέβαια να λησμονείτε να βάζετε έγκαιρα αντιπηκτικό υγρό στο δο-χείο καθαρισμού του ανεμοθώρακα).

— Να σκουπίζετε τα παπούτσια σας πριν ανεβείτε στο αυτοκίνητο. Έτσι οι βρεγμένες σόλες σας δεν θα γλιστρούν στους ποδομοχλούς.

Όταν πέφτει χιόνι σε στεγνό έδαφος και σχηματίζει ένα λεπτό στρώμα (λιγότερο από 10 cm), η οδήγηση είναι ευκολότερη, εάν τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

— Να μην ξεπερνάτε τα 50 km/h.

— Να στρίβετε ήρεμα το τιμόνι.

— Να φρενάρετε με διαδοχικές μικρές πιέσεις.

— Να προσέχετε την πορεία σας στο χιόνι, ιδιαίτερα κάθε φορά που προσπερνάτε ή διασταυρώνεστε με κάποιο όχημα.

Σχ. 11.4

Όταν χιονίζει λαμβάνομε ιδιαίτερες

Σχ. 11.5

Υποχρεωτική τοποθέτηση αλυσίδων.

β) Προβλήματα εξοπλισμού (αλυσίδες).

Εάν το χιόνι έχει πέσει σε έδαφος ήδη παγωμένο, και πρόκειται να κάνετε κάποιο ταξίδι, πρέπει οπωσδήποτε να εξοπλίσετε το αυτοκίνητό σας με τα ειδικά λάστιχα για το χιόνι ή και με αλυσίδες ιδίως όταν υπάρχει η σχετική πινακίδα Ρ-59 (σχ. 11.5).

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αλυσίδες είναι υποχρεωτικές ιδιαίτερα στο βουνό.

Οι αλυσίδες τοποθετούνται στους τροχούς που δίνουν την κίνηση (κινητήριοι).

Γενικά, εάν σκοπεύετε να ταξιδεύσετε με καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δυσμενείς, θυμηθείτε να ενημερωθείτε πριν την αναχώρησή σας από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, κάποιο τηλεματικό κέντρο ή τηλεφωνώντας στην Ε.Μ.Υ.

Έτσι θα μπορέσετε έγκαιρα να προμηθευτείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό και να προεκτιμήσετε τη διάρκεια της διαδρομής σας.