ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

 

Η οδήγηση με μειωμένη πρόσφυση

 

11.1 Η βροχή.

α) Προσαρμογή της οδηγήσεως.

Να γνωρίζετε ότι σε βρεγμένο δρόμο η πρόσφυση των τροχών είναι δύο φορές μικρότερη από ό,τι σε στεγνό δρόμο. Μάλιστα, κάθε φορά που φρενάρετε, ο κίνδυνος να μπλοκάρουν οι τροχοί είναι μεγαλύτερος. Για το λόγο αυτό, όταν οδηγείτε με βροχερό καιρό ή σε βρεγμένο οδόστρωμα, οφείλετε να προσαρμόζετε ανάλογα τον τρόπο με τον οποίο φρενάρετε.

Οφείλετε, λοιπόν, να επιβραδύνετε πάντοτε όταν οδηγείτε σε βρεγμένο δρόμο και να διατηρείτε μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας.

Να αποφεύγετε να κινείσθε πολύ κοντά στα υπόλοιπα οχήματα, είτε προς την κατεύθυνση της κινήσεώς σας, είτε στις πλευρές του οχήματός σας. Να προσέχετε ιδιαίτερα τα βαρέα οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία), που σας κατακλύζουν με το νερό που εκτινάσσεται από τους τροχούς τους, όταν τα ακολουθείτε σε μικρή απόσταση ή όταν τα προσπερνάτε ή σας προσπερνούν.

β) Η σημασία των ελαστικών.

Τα ελαστικά είναι το μόνο μέρος του οχήματός σας που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το δρόμο. Η επιφάνεια επαφής του κάθε ελαστικού με το οδόστρωμα είναι μικρή, λίγο μεγαλύτερη από τη σόλα ενός παπουτσιού.

Όπως θα έχετε παρατηρήσει, η επιφάνεια του ελαστικού δεν είναι συνεχής αλλά διαθέτει ορισμένες αυλακώσεις. Αυτό το ανάγλυφο των ελαστικών έχει επινοηθεί, ώστε κατά την κίνηση του οχήματος να εισροφά το νερό (ή τη λάσπη) -που επικάθεται με βροχερό καιρό στην επιφάνεια του δρόμου - και να το αποβάλλει προς τα πίσω, ώστε να διατηρείται συνεχώς η επαφή του ελαστικού με το οδόστρωμα (σχ. 11.1).

Σε περιπτώσεις δυνατής βροχής, αν οδηγείτε γρήγορα, οι τροχοί δεν αποβάλλουν πια αρκετά γρήγορα το στρώμα του νερού που παρεμβάλλεται ανάμεσα σε αυτούς και το οδόστρωμα. Τότε, σχηματίζεται μπροστά από το ελαστικό ένα είδος «θύλακα νερού» που κάνει τον τροχό να «ανυψώνεται» (σχ. 11.2).

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει πια πρόσφυση και το αυτοκίνητό σας γλιστράει στο νερό, χωρίς να είσθε σε θέση πια να το ελέγξετε. Πρόκειται για το φαινόμενο της υδρολισθήσεως (aquaplaning). Ο κίνδυνος λοιπόν της απώλειας ελέγχου του οχήματος λόγω εκτροπής είναι σημαντικός.

Σχ. 11.1

Αποβολή νερού μέσω των αυλακώσεων των ελαστικών.

Σχ. 11.2

Σχηματική παράσταση του φαινομένου της

Για να αποφύγετε την υδρολίσθηση, πρέπει να ελέγχετε συχνά την κατάσταση των ελαστικών σας και να επιβραδύνετε κάθε φορά που το οδόστρωμα είναι βρεγμένο.

Ακόμα και με καινούργια ελαστικά υπάρχει κίνδυνος υδρολισθήσεως και ατυχήματος αν η ταχύτητά σας είναι πολύ υψηλή.

γ) Τα λιμνάζοντα νερά (λακκούβες).

Από μακριά, μια λακκούβα με νερό φαίνεται ακίνδυνη. Όμως είναι καλύτερα να προσέξετε γιατί:

— Εάν οδηγείτε γρήγορα, υπάρχει κίνδυνος να μειώσει την ευστάθεια του αυτοκινήτου σας.

— Μπορεί το νερό να κρύβει κάποια βαθιά τρύπα, που είναι πολύ επικίνδυνη.

— Όταν περνάτε μια λακκούβα νερού με μεγάλη ταχύτητα μειώνεται προσωρινά η αποτελεσματικότητα των φρένων. Για το λόγο αυτό, αφού περάσετε από μια λακκούβα με νερό, θα ήταν καλύτερα να επιβεβαιώσετε την καλή λειτουργία των φρένων σας, πιέζοντας επανειλημμένα τον ποδομοχλό (πεντάλ) τους, ώστε να τα στεγνώσετε, αν έχουν βραχεί (σχ. 11.3).

Σχ. 11.3

Κίνηση σε πλημμυρισμένο οδόστρωμα.