10.4 Το χιόνι και ο πάγος.

Το κύριο πρόβλημα με τη χιονόπτωση είναι η μειωμένη ορατότητα (σχ. 10.10). Χρησιμοποιήστε τη μεσαία σκάλα φώτων σας και να είστε προετοιμασμένοι να καθαρίσετε τον ανεμοθώρακα, το πίσω τζάμι και τα φώτα με το χέρι, αν συσσωρεύεται χιόνι σε αυτά. Καθώς οδηγείτε αυξήστε την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και δοκιμάστε απαλά το φρένο σας. Το συσσωρευμένο χιόνι γύρω από τους τροχούς και τα φρένα μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα οδηγήσεως και πεδήσεως.

Σχ. 10.10

Μειωμένη ορατότητα λόγω χιονιού.

Αν πρέπει να φρενάρετε σε χιόνι ή πάγο, η συνολική απόσταση ακινητοποιήσεως του οχήματος μπορεί να είναι τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερη από ό,τι σε μια στεγνή επιφάνεια δρόμου, επειδή δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου πρόσφυση ανάμεσα στους τροχούς και την επιφάνεια του δρόμου. Μόνον η πιο απαλή μορφή φρεναρίσματος, είναι δυνατόν να μην μπλοκάρει τους τροχούς. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το κιβώτιο ταχυτήτων, έτσι ώστε να ελέγχετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου σας. Πατήστε έγκαιρα και πολύ απαλά τον ποδομοχλό του φρένου για να επιβραδύνετε το αυτοκίνητο και βάλετε μια χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων νωρίτερα από ό,τι σε κανονικές συνθήκες.

Αποφύγετε το φρενάρισμα στις καμπύλες. Προσπαθήστε να επιτύχετε τη σωστή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας στο έπακρο την επιβράδυνση μέσω του κινητήρα, πριν εισέλθετε στην καμπύλη. Να χρησιμοποιείτε απαλά το γκάζι και το τιμόνι. Σημειώστε ότι, εάν οι μπροστινοί τροχοί μπλοκάρουν, τότε θα βρεθείτε σε αδυναμία να οδηγήσετε, κάτι που θα σας εκθέσει σε κίνδυνο ατυχήματος.

Αν θελήσετε να ξεκινήσετε με μεγάλο ύψος χιονιού, οι τροχοί θα βυθιστούν βαθύτερα εάν «ζορίσετε» τον κινητήρα. Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη ταχύτητα του κιβωτίου κατά το δυνατόν και προσπαθήστε να κινήσετε το αυτοκίνητο πίσω - μπρος για να μπορέσετε να φύγετε.

Οι χιονοπτώσεις, εκτός από το πρόβλημα της ολισθηρότητας, προκαλούν αξιοσημείωτη μείωση της ορατότητας, συχνά περίπου τόση όση και η ομίχλη.

Γι’ αυτό το λόγο τα μέτρα και οι κανόνες χρήσεως των φώτων ταυτίζονται με αυτούς για την ομίχλη.