10.3 Η ομίχλη.

α) Γενικά.

Η ομίχλη αποτελείται από αιωρούμενα στον αέρα σταγονίδια νερού.

Είναι διπλή απειλή για την οδήγηση. Σας εμποδίζει να δείτε τα άλλα οχήματα αλλά και να είσθε ο ίδιος ορατός.

Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα τις περιοχές που παρουσιάζουν συχνά φαινόμενο ομίχλης γιατί μειώνουν απότομα την ορατότητά σας (σχ. 10.9).

Σχ. 10.9

Προσοχή κατά την οδήγηση με ομίχλη.

Η οδήγηση σε ομίχλη συχνά είναι δοκιμασία των ορίων της αντοχής σας, επειδή πρέπει να επιδείξετε πολύ μεγάλη αυτοσυγκέντρωση. Το ανησυχητικό με την ομίχλη είναι ότι μπορεί να εμφανισθεί ξαφνικά σαν ένα πέπλο που καλύπτει το δρόμο και το τοπίο. Μπορεί επίσης να επαναλαμβάνεται ανά διαστήματα, κάτι που μπορεί να είναι πιο ενοχλητικό επειδή ορισμένοι οδηγοί μετά την έξοδο από μια τοπική ομίχλη αναπτύσσουν πάλι υψηλή ταχύτητα, με μόνο κέρδος την ανακάλυψη ότι οδεύουν απευθείας σε ένα άλλο πέπλο ομίχλης, ακόμα πιο πυκνό από το προηγούμενο. Τα ατυχήματα στην ομίχλη είναι συνήθως επάλληλα, δηλαδή το ένα αυτοκίνητο κτυπάει πίσω από το άλλο στη σειρά (καραμπόλα) και συχνά υπάρχουν θύματα.

Για την ασφάλειά σας είναι αναγκαίο να κατανοήσετε ότι, όταν οδηγείτε σε ομίχλη θα πρέπει να κάνετε συμβιβασμούς. Αν την συναντήσετε απρόσμενα και εσείς βιάζεσθε να πάτε σε μια συνάντηση, απλά αποδεχθείτε ότι θα καθυστερήσετε και μην πιέσετε τον εαυτό σας να οδηγήσει πολύ γρήγορα. Αν οι περιστάσεις το επιτρέπουν, γυρίστε πίσω.

Αν πρέπει οπωσδήποτε να οδηγήσετε, να χρησιμοποιείτε τα μεσαία φώτα σας και τα οπίσθια φώτα ομίχλης, εφόσον η ορατότητα είναι κάτω από 100 m. Καθώς η ομίχλη μειώνεται, να θυμάσθε να προσαρμόζετε τα φώτα σας. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί παράπτωμα να χρησιμοποιείτε τα πίσω φώτα ομίχλης, αν η ορατότητα δεν είναι μικρότερη από 100 m. Αν βρίσκεσθε σε μια σειρά αυτοκινήτων και σας έχουν δει οι πίσω οδηγοί, μπορεί να είναι χρήσιμο να κλείσετε τα φώτα ομίχλης προσωρινά, για να αποφύγετε να θαμπώσετε τους άλλους.

Όταν ακολουθείτε ένα άλλο όχημα στην ομίχλη, να αφήνετε μεγάλη απόσταση για να μπορείτε να σταματήσετε έγκαιρα αν χρειασθεί. Η προσπάθεια να εκτιμήσετε την ταχύτητα και την απόσταση μπορεί να είναι πολύ αποπροσανατολιστική όταν οδηγείτε σε ομίχλη. Είναι επίσης δύσκολο να αντιδράτε γρήγορα στο φρενάρισμα του προπορευόμενου οδηγού, καθώς τα φώτα των φρένων δεν φαίνονται πιο φωτεινά από οποιαδήποτε άλλα φώτα. Αν, αντίθετα, είστε πολύ κοντά στα φώτα του προπορευόμενου οχήματος, τότε οδηγείτε επικίνδυνα κοντά του.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται αν θέλετε να προσπεράσετε στην ομίχλη. Η ορατότητα εμπρός σας μπορεί να αποδειχθεί πολύ χειρότερη απ' ό,τι αρχικά πιστέψατε και δεν θα δείτε τα αντιθέτως ερχόμενα αυτοκίνητα εγκαίρως.

Σε διασταυρώσεις - ειδικά σε αυτές από δεξιά - να χρησιμοποιείτε τα αυτιά σας όσο και τα μάτια σας. Αν κατεβάσετε το παράθυρο μπορείτε να ακούσετε το θόρυβο από την κυκλοφορία που πλησιάζει. Καθώς περιμένετε να στρίψετε, να κρατάτε το πόδι σας στο φρένο όσο χρειάζεται για να ανάψουν τα φώτα των φρένων σας· έτσι θα προειδοποιούνται τα οχήματα που πιθανώς έρχονται πίσω σας. Και φυσικά, ποτέ να μην σταθμεύετε σε τέτοια σημεία που θα έθεταν άλλους οδηγούς σε κίνδυνο, επειδή δεν μπορούν να σας αντιληφθούν έγκαιρα.

β) Όσο καλύτερα βλέπετε τόσο καλύτερα σας βλέπουν.

Οι επάλληλες συγκρούσεις (καραμπόλες) αποτελούν μια από τις πιο σοβαρές συνέπειες της ομίχλης. Με βάση τους προηγούμενους συλλογισμούς, για να αποφευχθούν αυτά και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την ομίχλη, τα κύρια μέτρα που πρέπει κατά κανόνα να λαμβάνονται είναι συνοπτικά τα εξής:

- Ανάβετε τα φώτα διασταυρώσεως αν η ορατότητα είναι μικρότερη από 100 m. Σας επιτρέπουν να βλέπετε καλύτερα αλλά και να είσθε ορατοί (που είναι σημαντικό για την οδική ασφάλεια). Μην ανάβετε τα φώτα πορείας γιατί σε περίπτωση ομίχλης δημιουργούν ένα «άσπρο φράγμα» μπροστά σας, που μειώνει σημαντικά την ορατότητα.

- Τα φώτα ομίχλης (μπροστά και πίσω). Τα συνιστούν όλοι. Μην ξεχάσετε να τα σβήσετε μόλις διαλυθεί η ομίχλη, για να μην ενοχλείτε τους άλλους χρήστες. Αν υπάρχει ανάγκη, να ενεργοποιείτε τους υαλοκαθαριστήρες, για να απομακρύνετε την υγρασία που έχει εναποθέσει η ομίχλη στον ανεμοθώρακα καθώς και να θέτετε σε λειτουργία το σύστημα εξαερισμού, για να φυσήξει θερμός αέρας ώστε να ξεθαμπώνουν τα τζάμια του αυτοκινήτου σας.

Σημείωση: σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (άρθρο 36) τα φώτα ομίχλης επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιούνται σε στενούς ελικοειδείς δρόμους.

- Πώς να διακρίνετε στην ομίχλη. Για να διακρίνετε μπροστά σας όταν οδηγείτε στην ομίχλη, η διαγράμμιση του οδοστρώματος αποτελεί το πιο αξιόπιστο σημείο αναφοράς. Εάν η ομίχλη είναι ιδιαιτέρως πυκνή, με ελάχιστη ορατότητα, να οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα ακολουθώντας τις οριογραμμές του οδοστρώματος και κυρίως τη δεξιά.

γ) Κανόνες οδηγήσεως στην ομίχλη.

Να παραμένετε στη σωστή θέση σας στο οδόστρωμα, ακολουθώντας τη σήμανση στην επιφάνειά του.

Προσαρμόσθε κατάλληλα την ταχύτητά σας, ώστε να μπορείτε να σταματήσετε στο ορατό διάστημα μπροστά σας.

Όταν η ορατότητα είναι κατώτερη από 50 m, κρατήστε την ταχύτητά σας το πολύ στα 50 km/h ακόμη και σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας.

Όταν ακολουθείτε κάποιο όχημα, τα πίσω κόκκινα φώτα του ίσως μπορέσουν να αποτελέσουν ασφαλές σημείο αναφοράς. Να διατηρείτε όμως πάντα μεγάλη απόσταση ασφαλείας, γιατί ο οδηγός μπορεί ή να κάνει κάποιο λάθος (λόγω της ομίχλης) ή και να φρενάρει απότομα, οπότε θα πρέπει να μπορείτε να αποφύγετε τη σύγκρουση.

Δεν πρέπει ποτέ να προσπερνάτε, εκτός αν κυκλοφορείτε σε κάποιο οδόστρωμα μονής κα-τευθύνσεως. Και στην περίπτωση αυτή, όμως θα προσπεράσετε μόνον αν είναι ανάγκη