10.2 Η βροχή.

Όταν οδηγείτε σε βρεγμένους δρόμους, να θυμάστε ότι, αν πρέπει να φρενάρετε απότομα, θα χρειασθείτε τουλάχιστον τη διπλάσια απόσταση για να σταματήσετε. Τα ελαστικά δεν έχουν καλή πρόσφυση στο δρόμο όταν αυτός είναι υγρός, και ο κίνδυνος μπλοκαρίσματος των τροχών είναι πολύ μεγαλύτερος. Για να διατηρήσετε την πρόσφυση των ελαστικών με το δρόμο θα πρέπει να εφαρμόσετε λιγότερη πίεση στο φρένο από ό,τι θα κάνατε κανονικά σε ένα στεγνό οδόστρωμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οδηγείτε γενικά πιο αργά, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν κοντά πεζοί ή παιδιά (σχ. 10.8).

Σχ. 10.8

Προσοχή στην οδήγηση με βροχή.

Χρησιμοποιείτε τα φώτα σας στη βροχή, για να σας βοηθούν να βλέπετε και για να κάνετε την παρουσία σας γνωστή στους άλλους. Να φροντίζετε να είναι καθαρός ο ανεμοθώρακας και το δοχείο με το υγρό καθαρισμού του γεμάτο. Συχνά, με λίγες μόνο σταγόνες βροχής, αν χρησιμοποιήσετε τους υαλοκαθαριστήρες αυτοί απλά λερώνουν και θαμπώνουν το τζάμι αντί να το καθαρίσουν. Για να το καθαρίσετε θα χρειασθεί να χρησιμοποιήσετε αρκετό εκτοξευόμενο υγρό καθαρισμού (που αποτελείται από σαπούνι με νερό και αντιπηκτικό υγρό το χειμώνα) από το δοχείο καθαρισμού.

Αν θα πρέπει να οδηγήσετε σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει από τη βροχή ή σε ένα πέρασμα γεμάτο με νερό, να επιλέγετε το σημείο που φαίνεται να είναι το πιο ρηχό. Οδηγείτε αργά, με πρώτη ταχύτητα, χρησιμοποιώντας το συμπλέκτη για να κρατάτε τις στροφές του κινητήρα υψηλές και σταθερές, ώστε να μη σβήσει. Αν πάτε πολύ γρήγορα κινδυνεύετε να δημιουργήσετε κύματα που μπορεί να πλημμυρίσουν τον κινητήρα και έτσι να σβήσει. Μόλις περάσετε το νερό, δοκιμάστε τα φρένα σας οδηγώντας αργά, πατώντας ελαφρά και διαδοχικά τον ποδομοχλό του φρένου (για να στεγνώσετε τα φρένα).

Παρ' όλο που η βροχή αποτελεί σημαντικό παράγοντα ατυχημάτων, πολλοί οδηγοί δεν το λαμβάνουν υπόψη τους και δεν προσαρμόζουν την οδήγησή τους. Οι συνέπειες τέτοιας συμπεριφοράς μπορεί να είναι δραματικές.

Στη βροχή η ορατότητα περιορίζεται. Γι’ αυτό ταυτόχρονα με τη χρησιμοποίηση των υαλοκαθαριστήρων σας, πρέπει να ανάψετε τα φώτα διασταυρώσεως (μεσαία). Πρέπει επίσης να φροντίζετε με επιμέλεια τη σωστή συντήρηση των υαλοκαθαριστήρων και να αντικαθιστάτε συχνά τα λαστιχάκια (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, στην αρχή του φθινοπώρου).

Υπενθύμιση: σε περίπτωση δυνατής βροχής, αν η ορατότητα είναι μικρή, πρέπει να ανάψετε τα εμπρόσθια φώτα ομίχλης. Θα βλέπετε καλύτερα και θα είστε πιο ευκολοδιάκριτος. Παρ' όλα αυτά, να αποφεύγετε να ανάψετε τα πίσω φώτα ομίχλης γιατί - κάτω από αυτές τις συνθήκες - θα είναι εκτυφλωτικά για τους οδηγούς που σας ακολουθούν.