9.4 Η στάση και η στάθμευση στον αυτοκινητόδρομο.

Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση σε κάθε σημείο του αυτοκινητόδρομου, όπως:

— Στο κεντρικό διάζωμα που χωρίζει τα οδοστρώματα.

— Στο οδόστρωμα.

— Στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (εκτός αν σας συμβαίνει πράγματι κάτι έκτακτο, π.χ. βλάβη).

Επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση στον αυτοκινητόδρομο:

(α)

(β)

Σχ. 9.14

(α) Χώρος όπου επιτρέπεται η στάθμευση. (β) Κατεύθυνση προς χώρο όπου επιτρέπεται η στάθμευση

Σχ. 9.15

Πληροφόρηση για προσέγγιση σε Σταθμό Εξυπηρετήσεως Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.).

Σχ. 9.16

Πινακίδα για Σ.Ε.Α.

Στην περίπτωση που απεικονίζεται στο σχήμα 9.16 φαίνεται ότι ο Σ.Ε.Α. που θα συναντήσετε σε 5 km διαθέτει πρατήριο υγρών καυσίμων, εστιατόριο, συνεργείο και είναι ανοικτά όλο το 24ωρο.

Σχ. 9.17

Περιοχή επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.

Οι περιοχές αναπαύσεως και εξυπηρετήσεως βρίσκονται σε εσοχή σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο. Έχετε πρόσβαση σε αυτές χάρη σε ειδικές λωρίδες επιβραδύνσεως και επιταχύνσεως (σχ. 9.18).

Σχ. 9.18

Πρόσβαση σε περιοχή αναπαύσεως.

α) Οι στάσεις αναπαύσεως του οδηγού.

Η οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο είναι μονότονη, ιδιαίτερα αν η κίνηση είναι μειωμένη ή αν οδηγείτε το βράδυ.

Μόλις αισθανθείτε κούραση, κράμπες, ή μείωση των αντανακλαστικών σας, πρέπει να κάνετε μια στάση στην επόμενη περιοχή αναπαύσεως.

Εκεί επωφεληθείτε για να περπατήσετε λίγο ή να κάνετε αναπνευστικές και χαλαρωτικές ασκήσεις.

Θα ξαναφύγετε όχι μόνο χαλαροί αλλά και πολύ πιο ακμαίοι.

Κατά γενικό κανόνα, είναι καλό να σταματάτε κάθε δύο ώρες, για 15 λεπτά τουλάχιστον.

β) Η στάση ανάγκης.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα σε περίπτωση βλάβης, ατυχήματος ή αν συμβεί κάποιο σοβαρό γεγονός μέσα στο όχημα, όπως αδιαθεσία ενός επιβάτη, έχετε το δικαίωμα να σταματήσετε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ανάψτε τα φώτα έκτακτης ανάγκης (α-λάρμ) και τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε απόσταση 100 m τουλάχιστον πίσω από το όχημά σας.

Αποβιβάστε τους επιβάτες από τη δεξιά πλευρά του οχήματος και τοποθετήστε τους πίσω από τα προστατευτικά στηθαία ασφαλείας (σχ. 9.19).

Σχ. 9.19

Στάση στη Λ.Ε.Α και λήψη μέτρων προστασίας

Σχ. 9.20

Τηλέφωνο ανάγκης σε αυτοκινητόδρομο.

Εάν δεν είναι δυνατό να επιτύχετε γρήγορα την αποκατάσταση του προβλήματος και την επάνοδο του οχήματος στην κυκλοφορία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τηλεφωνικό θάλαμο που έχει τοποθετηθεί για αυτόν το σκοπό (θάλαμος SOS), εφόσον υπάρχει (σχ. 9.20).

Η χρήση των θαλάμων αυτών είναι δωρεάν και επικοινωνείτε με την αστυνομία. Αυτή θα λάβει τα ανάλογα μέτρα που απαιτούνται κατά περίπτωση.