9.2 Οι ιδιαιτερότητες του αυτοκινητόδρομου.

α) Απαγόρευση εισόδου και κυκλοφορίας.

Εάν η ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινηθεί ένα όχημα είναι μικρή, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία του αυτοκινητόδρομου, στον οποίο κατά κανόνα τα οχήματα κινούνται με υψηλές ταχύτητες.

Απαγορεύεται λοιπόν η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο και σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας (που σημαίνονται με τις σχετικές πινακίδες) στις ακόλουθες κατηγορίες χρηστών:

— Σε πεζούς, ποδηλάτες, έφιππους, ζωήλατα οχήματα και γενικά μη μηχανοκίνητα οχήματα.

— Σε κάθε όχημα όταν έλκει (ρυμουλκεί) άλλο που έχει υποστεί βλάβη. Τα οχήματα αυτά υποχρεούνται να εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο ή την οδό ταχείας κυκλοφορίας στην πρώτη έξοδο που θα συναντήσουν.

Σε μοτοποδήλατα, τρακτέρ, αγροτικά μη-χανήματα και μηχανήματα έργων διότι δεν επιτρέπεται να αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 40 km/h.

— Σε αυτοκινούμενα οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που δεν μπορούν από κατασκευή ή άλλη αιτία να αναπτύξουν, σε οριζόντια οδό, ταχύτητα μεγαλύτερη από 50 km/h.