ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

 

Ο αυτοκινητόδρομος

 

9.1 Γενικά.

Ο λόγος, για τον οποίο κατασκευάζονται οι αυτοκινητόδρομοι είναι η γρήγορη και ταυτόχρονα ασφαλής κυκλοφορία. Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, γίνεται σε ξεχωριστά για κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας οδοστρώματα που χωρίζονται μεταξύ τους από ένα κεντρικό διάζωμα (σχ. 9.1).

Σχ. 9.1

Αυτοκινητόδρομος.

Δεν υπάρχει σε αυτούς ισόπεδη διασταύρωση με καμιά άλλη οδό. Οι γέφυρες επιτρέπουν στις υπόλοιπες οδούς να διασταυρώνονται με τον αυτοκινητόδρομο ανισόπεδα (επάνω ή κάτω από αυτόν).

Η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο γίνεται με τη βοήθεια μιας λωρίδας προσβάσεως, που ακολουθείται από μια λωρίδα επιταχύνσεως.

Η έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο γίνεται μέσω της λωρίδας επιβραδύνσεως που ακολουθείται από τη λωρίδα εξόδου.

Στο δεξιό μέρος του οδοστρώματος του αυτοκινητόδρομου υπάρχει μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) που οριοθετείται με ειδική διαγράμμιση (συνεχή γραμμή). Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τη Λ.Ε.Α. μόνο σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης (τεχνικό πρόβλημα, ατύχημα κλπ.) εφόσον είσθε αναγκασμένοι να ακινητοποιήσετε το όχημά σας ή να κινηθείτε με πολύ χαμηλή ταχύτητα (κάτω από 50 km/h). Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ανάψετε τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).