ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

 

Εισερχόμενοι στην κυκλοφορία

 

8.1 Γενικά.

Όταν θέλετε να εισέλθετε σε μία οδό, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τα οχήματα κυκλοφορούν ήδη στην οδό αυτή με μια ορισμένη ταχύτητα.

Όσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά ανάμεσα στη δική σας ταχύτητα και εκείνη της λωρίδας της οδού, στην οποία θα εισέλθετε, τόσο πιο πολύ προσεκτικοί πρέπει να είσθε.

8.2 Ξεκίνημα από STOP, αδιέξοδο ή ιδιωτική οδό.

Για να εισέλθετε σε μία οδό, που διασταυρώνεται με αυτήν στην οποία κινείσθε, ξεκινώντας από STOP, η ταχύτητά σας είναι πολύ χαμηλή, ενώ τα υπόλοιπα οχήματα κυκλοφορούν σε αυτήν πολύ πιο γρήγορα (σχ. 8.1). Το ίδιο ισχύει και αν ξεκινάτε για να εισέλθετε στο δρόμο από κάποιον ιδιωτικό χώρο σταθμεύσεως ή από μία ιδιωτική οδό ή ένα χωματόδρομο. Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο, πρέπει να αρχίσετε την είσοδό σας στην οδό, μόνον αν είσθε βέβαιοι ότι η λωρίδα όπου θα εισέλθετε είναι ελεύθερη.

Ο ελιγμός σας δεν πρέπει να αναγκάζει ποτέ κάποιο όχημα που κινείται στην οδό, στην οποία υπολογίζετε να μπείτε, να αλλάξει λωρίδα, να επιβραδύνει ή να φρενάρει για να σας αποφύγει.

Σχ. 8.1

Ξεκινώντας από θέση STOP.

8.3 Η χρήση των λωρίδων επιταχύνσεως και επιβραδύνσεως.

Για τη σωστή χρήση της λωρίδας επιταχύνσεως βεβαιωθείτε, με τη βοήθεια των εξωτερικών καθρεπτών, ότι έχετε αρκετό χώρο και χρόνο διαθέσιμο, για να εισέλθετε στη λωρίδα της οδού που είναι δίπλα από τη λωρίδα επιταχύνσεως μεταξύ των οχημάτων που κινούνται σε αυτήν, χωρίς να παρενοχλήσετε την ομαλή κίνηση ή να τα αναγκάσετε να ελαττώσουν ταχύτητα (σχ. 8.2 και 8.3).

Σχ. 8.2

Έλεγχος μέσω καθρέπτη πριν την έξοδο από λωρίδα επιταχύνσεως.

Σχ. 8.3

Διαρκής έλεγχος πριν την εγκατάλειψη της λωρίδας επιταχύνσεως.

Μια ματιά επάνω από τον αριστερό σας ώμο θα σας αποτρέψει από το να πέσετε στην παγίδα της νεκρής γωνίας. Για να αποφασίσετε σωστά, πρέπει να λάβετε υπόψη σας την ταχύτητα των οχημάτων μεταξύ των οποίων θα διεισδύσετε και την μεταξύ τους απόσταση.

Εάν κάποιο όχημα που κινείται στον κυρίως δρόμο, πλησιάζει στο ύψος σας (ενώ είσθε στη λωρίδα επιταχύνσεως), τότε οφείλετε να του παραχωρήσετε την προτεραιότητα ώστε ο οδηγός του να μην αναγκασθεί να αλλάξει λωρίδα, να επιβραδύνει ή να φρενάρει.

Όταν η λωρίδα, που είναι δίπλα στη λωρίδα επιταχύνσεως είναι ελεύθερη, επιταχύνετε χωρίς καθυστέρηση ώστε ο ελιγμός για να προχωρήσετε και να εισέλθετε στο κύριο ρεύμα κυκλοφορίας να διαρκέσει τον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Για τη σωστή χρήση της λωρίδας επιβραδύνσεως γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας να βγείτε από την κύρια οδό προς τη λωρίδα επιβραδύνσεως με τη βοήθεια του φλας και βεβαιωθείτε, από τους καθρέπτες σας, ότι ο οδηγός που σας ακολουθεί αντιλήφθηκε τι σκοπεύετε να κάνετε (σχ. 8.4).

Η λωρίδα επιβραδύνσεως έχει επαρκές μήκος, ώστε να σας επιτρέπει να εγκαταλείψετε τον κύριο άξονα χωρίς να χρειασθεί να επιβραδύνετε πριν εισέλθετε σε αυτήν. Μόλις εισέλθετε κανονικά πια, στη λωρίδα επιβραδύνσεως, φρενάρετε αρκετά, ώστε να μειώσετε πολύ την ταχύτητά σας. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή, σχεδόν πάντα, οι λωρίδες επιβραδύνσεως ακολουθούνται από απότομες καμπύλες στο τέλος τους (σχ. 8.5).

Σχ. 8.4

Προετοιμασία για είσοδο σε λωρίδα

Σχ. 8.5

Κίνηση μέσα σε λωρίδα επιβραδύνσεως.

Βεβαιωθείτε για την ταχύτητά σας με τη βοήθεια και του ταχύμετρου, γιατί έπειτα από μια διαδρομή με σταθερή και σχετικά υψηλή ταχύτητα έχετε την τάση να υποτιμάτε την πραγματική ταχύτητα του οχήματός σας.