7.8 Τα φάρμακα και άλλες τοξικές ουσίες.

α) Οδήγηση και φάρμακα.

Οφείλετε να γνωρίζετε, ότι ορισμένα φάρμακα ή τοξικές ουσίες (κυρίως υπνωτικά και ηρεμιστικά) επιδρούν αρνητικά στην οδήγηση, ακόμη και αν δεν έχετε πιει σταγόνα αλκοόλ, ενώ αυξάνουν σημαντικά την αρνητική επίδραση του αλκοόλ (σχ. 7.90).

Σχ. 7.90

Προσοχή στην κατανάλωση φαρμάκων αν πρόκειται να οδηγήσετε.

Γι' αυτό πρέπει να έχετε υπόψη σας και να τηρείτε τα εξής:

– Πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο φάρμακο για πρώτη φορά, να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή τουλάχιστον το φαρμακοποιό σας και να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως, για να γνωρίζετε αν μπορείτε να οδηγείτε στο διάστημα που το χρησιμοποιείτε.

– Κατανάλωση αλκοόλ και, παράλληλα χρήση τοξικών ουσιών κάνουν την οδήγηση ιδιαίτερα επικίνδυνη και πρέπει να αποφεύγονται παντελώς.

β) Κάπνισμα στο αυτοκίνητο.

Όταν οδηγείτε, ακόμη και η κίνηση να ψάξετε το κουτί με τα τσιγάρα σας για να ανάψετε ένα ή να πετάξετε τη στάχτη, αποτελούν αιτίες που αποσπούν την προσοχή σας από την οδήγηση.

Ανεξάρτητα από αυτό, η καύση του καπνού ακολουθείται από παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα και νικοτίνης, που αποτελούν αιτίες για διάφορες ανεπιθύμητες παρενοχλήσεις, όπως:

– Τάση για ύπνο.

– Επιβράδυνση των αντανακλαστικών του οδηγού.

– Πονοκέφαλο και τσούξιμο στα μάτια.

– Μείωση της οράσεως τη νύκτα και της αισθήσεως του ανάγλυφου του εδάφους.

Επί πλέον μετατρέπονται σε παθητικούς καπνιστές οι συνεπιβάτες σας. Γι' αυτό μην ξεχνάτε ότι:

— Οι στάσεις σε ένα ταξίδι (ανά 2 ώρες) θα σας ξεκουράσουν και θα σας δώσουν τη δυνατότητα να καπνίσετε (σχ. 7.91).

Σχ. 7.91

Οι στάσεις σας παρέχουν τη δυνατότητα να ξεκουραστείτε και αν θέλετε να καπνίσετε.

— Μέσα στο αυτοκίνητό σας να αποφεύγετε να καπνίζετε και να το συστήνετε και στους επιβάτες.