7.6 Οδικός χάρτης και δρομολόγιο.

Λίγες ή περισσότερες φορές το χρόνο θα αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε μια άγνωστη σε σας διαδρομή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαραίτητη είναι η αξιοποίηση των πληροφοριών ενός οδικού χάρτη και της σημάνσεως και σηματοδοτήσεως των δρόμων, ενώ εξίσου σημαντική για την οδική ασφάλειά σας είναι η ενημέρωση και προετοιμασία σας ως οδηγού για τις συνθήκες πραγματοποιήσεως της διαδρομής (σχ. 7.85).

Σχ. 7.85

Οδικός χάρτης.

α) Ο οδικός χάρτης και η χρήση του.

Ένας αξιόπιστος και ενημερωμένος οδικός χάρτης μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα στην υπηρεσία του οδηγού, κυρίως όταν σκοπεύει να ακολουθήσει άγνωστες σε αυτόν διαδρομές. Με την καλή χρήση ενός οδικού χάρτη μπορείτε:

– Να ξεχωρίσετε τις διαφορετικές κατηγορίες οδών από τη χάραξή τους στο χάρτη (πάχος γραμμών, χρώματα).

– Να γνωρίζετε τη χιλιομετρική απόσταση της συνολικής διαδρομής, αλλά και ενδιαμέσων σημείων της.

– Να εντοπίσετε και να προσδιορίσετε το πιο ενδιαφέρον για σας δρομολόγιο.

– Να εντοπίσετε ενδιάμεσες σημαντικές πόλεις, που χρησιμεύουν ως «πιλότοι» για τη χάραξη και πραγματοποίηση της διαδρομής σας.

– Να εντοπίσετε δευτερεύουσες διαδρομές ή ειδικές παρακάμψεις, που σε περιόδους δύσκολης κυκλοφορίας (διακοπές, αργίες, τέλος εβδομάδας), αν τις ακολουθήσετε, θα εξοικονομήσετε χρόνο και περιττό άγχος.

– Να προσδιορίσετε τα ενδιάμεσα σημεία στάσεως και αναπαύσεως, αν τα δρομολόγια είναι μακρινά και κουραστικά.

– Αν πηγαίνετε σε μικρή πόλη, να εντοπίσετε την πιο μεγάλη και κοντινή πόλη σε αυτήν (π.χ. πρωτεύουσα του Νομού), για την οποία θα υπάρχει σήμανση στο εθνικό οδικό δίκτυο.

– Να προσδιορίσετε με σχετική ακρίβεια τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε, τις πόλεις που πρέπει να διασχίσετε, τις κατευθύνσεις που θα πάρετε σε διασταυρώσεις κλπ.

Προσοχή: μη λησμονείτε το βασικό κανόνα, ότι ποτέ δεν πρέπει να συμβουλεύεσθε κάποιο χάρτη ενώ κινείσθε. Πρέπει πρώτα να σταματήσετε και να σταθμεύσετε σωστά το αυτοκίνητό σας. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να διατρέξετε μεγάλο κίνδυνο ατυχήματος για να εξοικονομήσετε κάποια δευτερόλεπτα.

β) Η σήμανση του οδικού δικτύου.

Για την ασφαλή και απρόσκοπτη πραγματοποίηση ενός μακρινού και άγνωστου ή γνωστού δρομολογίου, σημαντική είναι η συμπληρωματική πληροφόρηση που παρέχεται με τη σήμανση, κυρίως κατά μήκος του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Η καλή χρήση ενός οδικού χάρτη, αν συμπληρωθεί με την αξιοποίηση, κατά τη διαδρομή, της σημάνσεως που υπάρχει στο οδικό δίκτυο, θα κάνουν πιο ξεκούραστο, σύντομο και ασφαλές το δρομολόγιό σας.

Στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο θα σας βοηθήσουν και οι πληροφοριακές πινακίδες, μεταξύ των οποίων είναι και αυτές που αναφέρονται ενδεικτικά στη συνέχεια:

Προειδοποιητικές πινακίδες κατευθύνσεων, τοπωνυμιών, χιλιομετρικών αποστάσεων.

(Π-2)

(Π-3)

Προειδοποιητική κατευθύνσεων η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ διακλαδώσεων, με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων

Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθεις οδούς με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων

(Π-9)

(Π-19)

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας (μορφή ορθογωνίου)

Τοπωνυμία.

 

Πινακίδες προσδιορισμού κατηγορίας οδών.

(Π–27)

Αυτοκινητόδρομος.

(Π–26)

Οδός ταχείας κυκλοφορίας.

 

Πινακίδες αριθμήσεως εθνικών ή διεθνών.

(Π–13)

Αρίθμηση εθνικών οδών.

(Π–14)

Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.

 

Πινακίδες μεγίστων και ελαχίστων ορίων

(Π–65)

Γενικά όρια

(Π–68)

Ελάχιστα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας

 

Πινακίδες περιοχών στάσεως και σταθμεύσεως και χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας.

(Π–31)

Χώρος επιτρεπομένης στάθμευσης

(Π–31α)

Περιοχή επιτρεπομένης στάθμευσης

(Π–37)

Εστιατόριο.

(Π–38)

Αναψυκτήριο ή καφενείο

 

Πινακίδες περιορισμού ή αυξήσεως αριθμού λωρίδων κυκλοφορίας.

(Π–69)

Αριθμός και κατευθύνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων

(Π–70)

Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.

 

Πινακίδες αποκλειστικής σημάνσεως αυτοκινητοδρόμων (πράσινες).

(Π–80)

Αναγγελία προσέγγισης σε ανισόπεδο κόμβο.

(Π–82)

Προειδοποιητική κατευθύνσεων εισόδου σε αυτοκινητόδρομο από δευτερεύουσα οδό μέσω ανισόπεδου κόμβου

Π–85)

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων στην αρχή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο (αρχή λωρίδας επιβράδυνσης κόμβου).

γ) Η προετοιμασία του οδηγού.

Μετεωρολογικές συνθήκες: οι μετεωρολογικές συνθήκες (χιονοπτώσεις, ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι κλπ.) επηρεάζουν σημαντικά την οδήγηση και θα πρέπει, όταν σχεδιάζετε ένα μακρινό, κυρίως, ταξίδι, να τις λάβετε υπόψη σας. Και αυτό γιατί όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι αντίξοες, η διάρκεια της διαδρομής θα είναι αρκετά μεγαλύτερη, ενώ οι προϋποθέσεις για την ασφαλή οδήγηση (αντιολισθητικές αλυσίδες κλπ.) απαιτούν ειδική φροντίδα.

Οι ιδιαίτερες προφυλάξεις, που πρέπει να λαμβάνετε σε άσχημες καιρικές συνθήκες, αναλύονται λεπτομερώς στα κεφάλαια «Οδήγηση με περιορισμένη ορατότητα» (σελ. 131) και «Οδή-γηση με μειωμένη πρόσφυση» (σελ. 139).

Κυκλοφορία: ένας από τους βασικούς παράγοντες, για τον καθορισμό της ημέρας και ώρας της αναχωρήσεώς σας για κάποιο ταξίδι, αλλά ακόμα και των ωρών αναχωρήσεως και των διαδρομών σε καθημερινά σας δρομολόγια, είναι η πυκνότητα της κυκλοφορίας που θα συναντήσετε.

Ένας βασικός κανόνας, για να μην σπαταλάτε καύσιμα και χρόνο σε κυκλοφοριακές συμφορήσεις, αποτελεί η επιλογή της πιο μικρής σε κυκλοφοριακή κίνηση διαδρομής, έστω κι αν μερικές φορές το μήκος αυτής της διαδρομής είναι κατά ένα ποσοστό αυξημένο.

Κυρίως, όμως, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι, όταν προγραμματίζετε την αναχώρησή σας για μακρινό ταξίδι ή διακοπές, είναι προτιμότερο πολλές φορές να αναβάλετε το ταξίδι σας για 24 ώρες, παρά να μείνετε εγκλωβισμένοι σε κυκλοφοριακές συμφορήσεις. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο η διαδρομή σας θα είναι πιο γρήγορη, πιο ασφαλής και πιο ήρεμη, αλλά θα αποφύγετε και διπλή ταλαιπωρία στην περίπτωση που στο ταξίδι σας προβλέπεται συνδυασμένη μεταφορά (πλοίο, αεροπλάνο κλπ.).

Φυσική κατάσταση του οδηγού: επειδή η οδήγηση, και κυρίως η ασφαλής οδήγηση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ψυχική, πνευματική και σωματική κατάσταση του οδηγού, αφού ο εγκέφαλος δίνει τις απαραίτητες εντολές για να οδηγήσετε, πρέπει να είσθε σε καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να αγνοείτε το γεγονός ότι ορισμένες αρρώστιες δεν συμβιβάζονται με την οδήγηση και άλλες καθιστούν αναγκαία τη σχετική γνωμάτευση του γιατρού. Η λήψη ορισμένων φαρμάκων ίσως σας καθιστά ακατάλληλο για οδήγηση. Εάν δεν το γνωρίζετε επιβάλλεται να συμβουλεύεσθε κάποιο γιατρό ή φαρμακοποιό και να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως των φαρμάκων.

Ενδιάμεσες στάσεις: πρέπει ακόμη να γνωρίζετε ότι το άγχος, η νευρική κόπωση ή κάποια ημικρανία μειώνουν την επαγρύπνησή σας και τις δυνατότητές σας.

Γι' αυτό θα πρέπει να συνυπολογίζετε τη διάρκεια στάσεως για ξεκούραση στη συνολική διάρκεια του ταξιδιού σας. Μετά από δύο ώρες συνεχούς οδηγήσεως είναι απαραίτητο ένα διάλειμμα για ξεκούραση 15 λεπτών τουλάχιστον (σχ. 7.86).