6.6 Υπολογισμός της αποστάσεως ασφαλείας.

Για να βοηθηθείτε ώστε να προσδιορίσετε αυτή την απόσταση υπάρχει ένας πρακτικός κανόνας, «των δύο δευτερολέπτων».

Μόλις το όχημα, που είναι μπροστά σας, περάσει από ένα σταθερό σημείο αναφοράς (στο σχ. 6.3 ο στύλος) προφέρετε ήρεμα τη φράση «χίλια-ένα, χίλια-δύο».

Σχ. 6.3

Υπολογισμός της αποστάσεως ασφαλείας με τον κανόνα «των δύο δευτερολέπτων».

Όταν θα περάσετε με τη σειρά σας μπροστά από αυτό το σημείο αναφοράς, θα πρέπει τότε να έχετε ήδη προφέρει τη φράση «χίλια-ένα, χίλια-δύο» (χρειάζεται περίπου δύο δευτερόλεπτα).

Με τον τρόπο αυτό τηρείτε την κανονική απόσταση ασφαλείας.

Βέβαια υπάρχουν και άλλοι πρακτικοί κανόνες υπολογισμού της αποστάσεως ασφαλείας των δύο δευτερολέπτων.