6.4 Η ταχύτητα σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Πρέπει να αποκτήσετε την ικανότητα να υπολογίζετε γρήγορα και κατά προσέγγιση την ταχύτητά σας σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/s). Να θυμάστε πως αν πρέπει να σταματήσετε, το όχημά σας θα διανύσει κάποια απόσταση μέχρι το πόδι σας να πατήσει στον ποδομοχλό του φρένου.

Σε ένα δευτερόλεπτο, το όχημά σας διανύει ακριβώς:

— 13,88 m με 50 km/h (50.000 m Έ 3.600 s).

— 25 m με 90 km/h.

— 36,11 m με 130 km/h.

Για να υπολογίσετε κατά προσέγγιση την απόσταση που διανύσατε σε ένα δευτερόλεπτο μπορείτε να πολλαπλασιάσετε επί τρία τo ψηφίο των δεκάδων της ταχύτητάς σας. Δηλαδή:

Με 50 km/h διανύετε περίπου 3 x 5 = 15 m/s.

Με 90 km/h διανύετε περίπου 3 x 9 = 27 m/s.