6.3 Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο αντιδράσεως.

Η φυσική σας κατάσταση (κούραση, κατανάλωση αλκοόλ, άγχος, φάρμακα κλπ.), οι εξωτερικές συνθήκες (ομίχλη, βροχή κλπ.), η ηλικία και η εμπειρία οδηγήσεως επηρεάζουν, όταν οδηγείτε, το χρόνο αντιδράσεώς σας. Αν κάποιοι από τους πιο πάνω παράγοντες αυξάνουν το χρόνο αντιδράσεώς σας, τότε αυξάνουν και την απαιτούμενη απόσταση, που πρέπει να διανύσετε, πριν ακινητοποιηθεί το όχημα που οδηγείτε. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλετε να είσθε πολύ προσεκτικοί.

Ελέγχετε την ταχύτητά σας και, για να μειώσετε το χρόνο αντιδράσεώς σας, παραμένετε σε επιφυλακή, ώστε να φρενάρετε αν παραστεί ανάγκη.

Κάποιες συμπεριφορές και συνήθειες αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος.

Σας συνιστούμε, όταν έχετε το τιμόνι στα χέρια σας να αποφεύγετε:

— Να διαβάζετε ένα γεωγραφικό χάρτη ή ένα σχεδιάγραμμα.

— Να ανάβετε τσιγάρο.

— Να έχετε ζωηρή συζήτηση με τους συνεπιβάτες σας.

— Να ψάχνετε κάποια συχνότητα στο ραδιόφωνό σας ή να ακούτε με ακουστικά στα αυτιά.

— Να ψάχνετε στο ερμάριο (ντουλαπάκι) του αυτοκινήτου.

— Να τρώτε.

— Να μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο.

— Να αγναντεύετε το τοπίο.

— Να αντιδράτε σπασμωδικά σε έκτακτες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα μέλισσα στο αυτοκίνητο, καύτρα τσιγάρου κλπ.

Αν αποφεύγετε τις πιο πάνω συνήθειες και συμπεριφορές ή άλλες που σας εμποδίζουν να συγκεντρώνετε το μέγιστο της προσοχής σας στην οδήγηση, τότε η οδήγησή σας θα είναι πιο ήρεμη και ασφαλής.