6.2 Ο χρόνος αντιδράσεως.

Από τη στιγμή που υποπίπτει στην αντίληψή σας κάποιο σήμα ή κάτι που συμβαίνει, μέχρι να ανταποκριθείτε, μεσολαβεί πάντα ένα χρονικό διάστημα, που ονομάζεται χρόνος αντιδράσεως.

Μπροστά σε κάποιο απρόσμενο εμπόδιο, που θα σας υποχρεώσει να φρενάρετε, οι διαφορετικές φάσεις της αντιδράσεώς σας μπορούν να αναλυθούν ως εξής:

— Ο οφθαλμός σας ευαισθητοποιείται από κάποιο συμβάν που απαιτεί εγρήγορση.

— Μέσω του οπτικού νεύρου η πληροφορία μεταδίδεται στον εγκέφαλο.

— Ο εγκέφαλος αναλύει την πληροφορία και δίνει τη διαταγή να φρενάρετε.

— Αυτή η εντολή μεταδίδεται μέσω των κινητηρίων νεύρων στους μύες του δεξιού ποδιού.

— Αυτοί οι μύες μετακινούν το δεξί πόδι προς τον ποδομοχλό του φρένου. Στη συνέχεια το πόδι αρχίζει να πιέζει τον ποδομοχλό.

— Αυτή η πίεση έχει αντίκτυπο στους τροχούς, στους οποίους επενεργεί το φρένο.

Φυσικά η κάθε μία από αυτές τις φάσεις (σχ. 6.2) διαρκεί ελάχιστα.

Η συνολική διάρκεια του χρόνου αντιδράσεως υπολογίζεται περίπου από 0,6 έως 1 δευτερόλεπτο.