5.2 Η θέση στο οδόστρωμα κατά την αλλαγή κατευθύνσεως.

Ακολουθία σειράς ενεργειών:

— Αναγνωρίζετε τη διασταύρωση.

— Ελέγχετε με τους καθρέπτες.

— Ανάβετε το δείκτη κατευθύνσεως (φλας).

— Τοποθετήσθε σωστά στο οδόστρωμα.

— Παρατηρείτε τη διασταύρωση καθώς πλησιάζετε.

— Προσαρμόζετε την ταχύτητά σας.

— Προσέχετε την προτεραιότητα.

— Κοιτάζετε γύρω σας.

— Επιταχύνετε.

α) Για να αλλάξετε κατεύθυνση.

— Βεβαιωθείτε μήπως ο ελιγμός απαγορεύεται από τη σήμανση.

— Παρατηρήστε το δρόμο, εμπρός και πίσω. Ακόμα και αν έχετε προτεραιότητα να κοιτάτε πάντα δύο φορές, γιατί είναι πιθανόν σε κάθε στιγμή να γίνουν λάθη οδηγήσεως κάποιου άλλου οδηγού.

— Προειδοποιήστε νωρίς με το φλας για την πρόθεσή σας να αλλάξετε κατεύθυνση.

— Πάρτε σωστή θέση στο οδόστρωμα, ανάλογα με την κατεύθυνσή σας.

Για να στρίψετε δεξιά, πηγαίνετε στη δεξιά πλευρά επιβραδύνοντας σταδιακά (σχ. 5.5).

Για να στρίψετε αριστερά, όταν κινείσθε σε δρόμο διπλής κυκλοφορίας, πηγαίνετε πρώτα στην αριστερή πλευρά της κατευθύνσεώς σας, χωρίς να υπερβείτε τη διαχωριστική γραμμή των κατευθύνσεων κυκλοφορίας ή τον κεντρικό (νοητό) άξονα αν δεν υπάρχει διαγράμμιση, επιταχύνοντας ελαφρά, ώστε να διευκολύνετε την αλλαγή της θέσεώς σας (σχ. 5.6). Έτσι δεν παρεμποδίζετε ούτε τα οχήματα που σας ακολουθούν, ούτε όσους έρχονται από την αντίθετη κα-τεύθυνση. Κινηθείτε γύρω από το κέντρο της διασταυρώσεως, παραχωρώντας την προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.

Σχ. 5.5

Αλλαγή κατευθύνσεως προς τα δεξιά.

Σχ. 5.6

Αλλαγή κατευθύνσεως προς τα αριστερά από/προς δρόμο διπλής κατευθύνσεως.

Στους μονόδρομους όλο το πλάτος του οδοστρώματος έχει προβλεφθεί για κυκλοφορία προς την ίδια κατεύθυνση. Επομένως, για να στρίψετε αριστερά, πρέπει να τοποθετηθείτε εντελώς αριστερά (σχ. 5.7). Έτσι δεν παρεμποδίζετε τα οχήματα, που κατευθύνονται κατ’ ευθείαν εμπρός.

Σε ειδικές περιπτώσεις, εάν πρόκειται να στρίψετε αριστερά σε μια πολύ πλατιά διασταύρωση με μεγάλη κυκλοφορία, προχωρήστε όσο πιο μακριά μπορείτε προς τα εμπρός (στο σχ. 5.8 το κόκκινο αυτοκίνητο) ώστε να αφήσετε χώρο στα οχήματα που σας ακολουθούν (στο σχ. 5.8 το κίτρινο αυτοκίνητο). Παίρνοντας αυτή τη θέση στο οδόστρωμα, βοηθάτε στην ομαλότερη ροή της κυκλοφορίας.

Σχ. 5.7

Αλλαγή κατευθύνσεως προς αριστερά από μονόδρομο.

Σχ. 5.8

Θέση για αριστερή στροφή σε πλατιά

Σχ. 5.9

Στροφή προς αριστερά σε στενή διασταύρωση.

β) Η διασταύρωση σε διάζωμα διπλής αναμονής.

Οι οδηγοί που θέλουν να αλλάξουν κατεύθυνση ακολουθούν μια λωρίδα αναμονής με διάζωμα (σε εσοχή). Όταν κάποιο όχημα που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση χρησιμοποιεί και αυτό μια λωρίδα με διάζωμα αναμονής, που τοποθετείται στην προέκταση της δικής σας, στρίβετε περνώντας μπροστά του (δηλ. έχοντάς το στα δεξιά σας) (σχ. 5.10).

Όταν πραγματοποιούμε την παραπάνω στροφή απαιτείται προσοχή στα οχήματα, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι δυνατόν να μην είναι ορατά επειδή κάποιο όχημα ή οχήματα πραγματοποιούν τον αντίστοιχο με το δικό σας ελιγμό από την αντίθετη κατεύθυνση και σας περιορίζουν την ορατότητα του δρόμου, όπου θέλετε να εισέλθετε, ειδικά αν είναι ογκώδη.

Σχ. 5.10

Διασταύρωση σε διάζωμα διπλής αναμονής.