ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

 

Η Ταχύτητα

 

4.1 Τα όρια ταχύτητας.

Για να διατηρείτε πάντα τον απόλυτο έλεγχο του οχήματός σας οφείλετε να σέβεσθε τα όρια ταχύτητας, αλλά και να προσαρμόζετε την ταχύτητά σας στις συνθήκες που συναντάτε (καιρικές συνθήκες, κατάσταση του δρόμου κλπ.).

Σύμφωνα με το Πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη μελέτη του προβλήματος των Τροχαίων Ατυχημάτων, στην Ελλάδα το 73% των ατυχημάτων συμβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές. Στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, σημαντικός αριθμός νεκρών από τροχαία ατυχήματα καταγράφονται στις μεγάλες οδικές (υπεραστικές και αστικές) αρτηρίες, εκ των οποίων τα δύο τρίτα είναι θανατηφόρα, κυρίως λόγω των υψηλών ταχυτήτων.

Όλοι οι οδηγοί οφείλουν να σέβονται τα ανώτερα όρια ταχύτητας του Κ.Ο.Κ., που ισχύουν για την κάθε κατηγορία οχήματος εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών. Τα ανώτερα όρια ταχύτητας κατά τον Κ.Ο.Κ. παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1

Ανώτατες επιτρεπόμενες ταχύτητες σε κανονικές κυκλοφοριακές συνθήκες.

Κατηγορία οχημάτων

Αυτοκινητόδρομοι

Οδοί ταχείας

κυκλοφορίας

Άλλο οδικό

δίκτυο

Επιβατηγά.

130 Km/h

110 Km/h

90 Km/h

Επιβατηγά με ελαφρό ρυμουλκούμενο.

90 Km/h

90 Km/h

80 Km/h

Επιβατηγά με ρυμουλκούμενο.

80 Km/h

80 Km/h

80 Km/h

Λεωφορεία.

90 Km/h

90 Km/h

80 Km/h

Λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο.

80 Km/h

80 Km/h

80 Km/h

Αρθρωτά λεωφορεία.

70 Km/h

70 Km/h

70 Km/h

Διώροφα λεωφορεία.

80 Km/h

80 Km/h

80 Km/h

Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών.

60 Km/h

60 Km/h

60 Km/h

Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 kg.

90 Km/h

90 Km/h

80 Km/h

Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 kg με ελαφρό ρυμουλκούμενο.

80 Km/h

80 Km/h

80 Km/h

Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 kg με ρυμουλκούμενο.

70 Km/h

70 Km/h

70 Km/h

Φορτηγά μικτού βάρους μεγαλύτερου των 3.500 kg.

80 Km/h

80 Km/h

80 Km/h

Φορτηγά μικτού βάρους μεγαλύτερου των 3.500 kg με ελαφρό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο.

70 Km/h

70 Km/h

70 Km/h

Συνδυασμός φορτηγών.

70 Km/h

70 Km/h

70 Km/h

Μοτοσυκλέτες πάνω από 125 cc.

130 Km/h

110 Km/h

90 Km/h

Μοτοσυκλέτες μέχρι 125 cc.

70 Km/h

70 Km/h

70 Km/h

Μοτοσυκλέτες με καλάθι.

60 Km/h

60 Km/h

60 Km/h

Μοτοποδήλατα, αγροτικά μηχανήματα, μηχανήματα έργων.

_

40 Km/h

40 Km/h

Φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν πρόσωπα

_

50 Km/h

40 Km/h

 

Σημείωση: όλοι οι οδηγοί οφείλουν να σέβονται τα όρια ταχύτητας που επιβάλλονται ειδικά για τον τύπο του οχήματός τους ή για όλους τους τύπους οχημάτων, με ειδικές αποφάσεις, εντός ή εκτός κατοικημένων.