στ) Οι υποδείξεις και τα σήματα που δίνουν οι τροχονόμοι.

— Ο ρόλος των τροχονόμων.

Οι τροχονόμοι εγγυώνται την ασφάλεια στο δρόμο με διάφορους τρόπους, όπως:

• Βελτιώνουν τη ροή της κυκλοφορίας.

• Εξακριβώνουν αν οι οδηγοί κατέχουν τις αναγκαίες άδειες όπως: άδεια οδηγήσεως, άδεια κυκλοφορίας, πιστοποιητικό ασφαλίσεως του αυτοκινήτου, βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, ύπαρξη κάρτας ελέγχου καυσαερίων, κάρτας Κ.Τ.Ε.Ο. κλπ.

• Βεβαιώνουν τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

• Σε περίπτωση ατυχήματος μεριμνούν για την παροχή βοήθειας.

– Ο κανόνας.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα σήματα του τροχονόμου υπερισχύουν όλων των άλλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (φωτεινή σηματοδότηση, πινακίδες σημάνσεως, διαγραμμίσεις, κανόνες προτεραιότητας και κυκλοφορίας).

• Ο τροχονόμος σηκώνει το χέρι (σχ. 3.29). Σημαίνει «προσοχή, διακοπή πορείας» για όλους που χρησιμοποιούν την οδό από όλες τις κατευθύνσεις.

Σχ. 3.29

Προσοχή. Διακοπή πορείας για όλους τους οδηγούς που κινούνται την οδό.

• Ο τροχονόμος έχει τεντωμένο τον ή τους βραχίονές του (σχ. 3.30) ή αφού δώσει το σήμα στέκεται με κατεβασμένους τους βραχίονες. Σημαίνει διακοπή πορείας για αυτούς που κινούνται κατά μέτωπο και από πίσω από τον τροχονόμο (σχ. 3.31).

Σχ. 3.30

Διακοπή πορείας σε όσους κινούνται κατά μέτωπο προς ή πίσω από τον τροχονόμο.

Σχ. 3.31

Διακοπή πορείας σε όσους κινούνται κατά μέτωπο προς ή πίσω από τον τροχονόμο.

• Ο τροχονόμος κινεί τα χέρια του προς ορισμένη κατεύθυνση (σχ. 3.32). Σημαίνει κίνηση των οχημάτων προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση.

Σχ. 3.32

Κίνηση των οχημάτων προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση.

• Ο τροχονόμος είναι τοποθετημένος στον κόμβο, έτσι ώστε να τον βλέπετε από τα πλάγια (προφίλ) (σχ. 3.33). Σημαίνει ότι έχετε δικαίωμα να περάσετε χωρίς να σταματήσετε.

Σχ. 3.33

Κίνηση των οχημάτων προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση.

• Ο τροχονόμος χρησιμοποιεί και κινεί ερυθρό φως (σχ. 3.34). Σημαίνει «διακοπή πορείας» γι’ αυτούς που χρησιμοποιούν την οδό προς τους οποίους απευθύνεται το φως.

Σχ. 3.34

Διακοπή πορείας στους οδηγούς που απευθύνεται το φως.

• Ο τροχονόμος μοτοσυκλετιστής που προσπερνά προπορευόμενο όχημα και τείνει το δεξί χέρι προς τα πλάγια (σχ. 3.35). Σημαίνει υποχρέωση το οδηγού του οχήματος να σταματήσει στη δεξιά άκρη του οδοστρώματος.

Σχ. 3.35

Υποχρέωση στάσεως του οχήματος δεξιά του οδοστρώματος.