ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

 

Οι διασταυρώσεις

 

3.1 Διασταυρώσεις.

α) Γενικά.

Διασταύρωση είναι η περιοχή όπου συναντώνται δύο ή περισσότεροι δρόμοι.

Οι διασταυρώσεις μπορεί να έχουν ποικίλα σχήματα:

Σχ. 3.1

Aπλή διασταύρωση.

Σχ. 3.2

Σύνθετη διασταύρωση (κόμβος).

Σχ. 3.3

Κυκλικός κόμβος.

Πλησιάζοντας σε μια διασταύρωση πρέπει να ελέγξετε διαδοχικά:

— Πίσω (ώστε να μην ξαφνιάσετε τον οδηγό, που σας ακολουθεί, με ένα πολύ απότομο φρενάρισμα).

— Αριστερά (τα οχήματα που έρχονται από τα αριστερά είναι τα πρώτα, με τα οποία κινδυνεύετε να συγκρουσθείτε).

— Δεξιά (τα οχήματα που έρχονται από δεξιά έχουν κατά κανόνα προτεραιότητα).

Φθάνοντας στη διασταύρωση πρέπει συνεχώς να αναρωτιέστε:

— Έχω το δικαίωμα να στρίψω;

— Ποιος έχει προτεραιότητα;

— Ποια είναι η ορατότητα;

Συνεπώς, πρέπει να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας και, ενδεχομένως, να φρενάρετε για να ελαττώσετε ταχύτητα ή ακόμη, εφόσον είναι αναγκαίο, να ακινητοποιήσετε το όχημά σας.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε κίνδυνο ατυχήματος και μόνον τότε μπορείτε να προειδοποιήσετε με φωτεινές προειδοποιήσεις ή με τη βοήθεια της κόρνας.

Σε κάθε διασταύρωση υπάρχει μια επικίνδυνη ζώνη ανεξάρτητα από την πορεία που θα ακολουθήσετε. Το μήκος της επικίνδυνης ζώνης, δηλαδή του χώρου του οδοστρώματος, μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να προκληθεί σύγκρουση με όχημα κινούμενο στο δρόμο που διασταυρώνεται με τον δικό σας, ποικίλλει ανάλογα με:

— Την ταχύτητα των οχημάτων που κυκλοφορούν στη λωρίδα προτεραιότητας και την απόστασή τους.

— Τις δυνατότητες επιταχύνσεως και τον τύπο του οχήματός σας (επιβατηγό, βαρύ φορτηγό, μοτοσυκλέτα).

— Την κατάσταση της οδού και του οχήματος.

Σχ. 3.4

Επικίνδυνη ζώνη σε ευθεία πορεία.

Αν κινείσθε σε ευθεία τότε η επικίνδυνη ζώνη (σχ. 3.4) είναι το μέρος του οδοστρώματος που εικονίζεται με κόκκινο χρώμα. Η επικίνδυνη ζώνη τελειώνει όταν το πίσω μέρος του οχήματός σας εξέλθει από τον κάθετο δρόμο. Εάν στρίβετε, η επικίνδυνη ζώνη στην οποία θα κινηθείτε μέσα στη διασταύρωση είναι σαφώς μεγαλύτερη [σχ. 3.5(α, β)].

(α)

(β)

Σχ. 3.5

Επικίνδυνη ζώνη σε στροφή.

Η επικίνδυνη ζώνη τελειώνει όταν το όχημά σας αποκτήσει ταχύτητα ανάλογη με αυτήν των οχημάτων που κυκλοφορούν στη λωρίδα, στην οποία θα εισέλθετε.