2.5 Η φωτεινή σηματοδότηση.

Σχ. 2.20
Τρίχρωμοι φωτεινοί σηματοδότες.

α) Οι τρίχρωμοι φωτεινοί σηματοδότες.

Οι τρίχρωμοι φωτεινοί σηματοδότες χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με το πράσινο, κίτρινο και κόκκινο φως (σχ. 2.20).

Σχ. 2.21
Σηματοδότης με πράσινο φως.

– Πράσινο φως.

Όταν στην κατεύθυνση, κατά την οποία κινείσθε, συναντήσετε πράσινο φως στο φανάρι, έχετε το δικαίωμα να συνεχίσετε την πορεία σας. Την ίδια στιγμή τα οχήματα του δρόμου που διασταυρώνεται με το δικό σας, έχουν ακινητοποιηθεί από κόκκινο φως (σχ. 2.21).

Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει ποτέ να προχωρήσετε, αν υπάρχει ο κίνδυνος να κλείσετε τη διασταύρωση, όταν ο σηματοδότης αλλάξει χρώμα.

Σχ. 2.22
Σηματοδότης με κίτρινο φως.

– Κίτρινο φως.

Προαναγγέλλει το κόκκινο φως. Έχει διάρκεια λίγων δευτερολέπτων. Όταν στην κατεύθυνση κατά την οποία κινείσθε συναντήσετε κίτρινο φως στο φανάρι, τότε πρέπει να σταματήσετε, εκτός αν βρίσκεστε πολύ κοντά στο σηματοδότη, οπότε ένα ξαφνικό σταμάτημά σας θα ήταν επικίνδυνο (σχ. 2.22).

Σχ. 2.23
Σηματοδότης με κόκκινο φως.

– Κόκκινο φως.

Όταν στην κατεύθυνση κατά την οποία κινείσθε συναντήσετε κόκκινο φως, πρέπει να σταματήσετε!

Το μπροστινό μέρος του οχήματός σας δεν πρέπει να παραβιάζει τη διάβαση των πεζών. Όταν είστε σταματημένος σε διασταύρωση με φωτεινό σηματοδότη και ανάψει το πράσινο φως, ελέγξτε, πριν ξεκινήσετε, αν τα οχήματα που κινούνται στη διασταυρούμενη οδό σταμάτησαν και αν κινούνται πεζοί στη διάβαση πεζών που θα διασχίσετε (σχ. 2.23).

Σχ. 2.24
Προειδοποιητικά φώτα επιλογής λωρίδας με μορφή βέλους.

– Προειδοποιητικά φώτα επιλογής λωρίδας.

Αυτά υπάρχουν, κυρίως, στους σταθμούς διοδίων. Επίσης συναντώνται σε περιοχές, όπου ένας αυτοκινητόδρομος διασπάται σε δύο ή περισσότερους ή σε σήραγγες όπου ορισμένες λωρίδες ακυρώνονται ή συνενώνονται.

Η λωρίδα στην οποία σας επιτρέπεται να κυκλοφορείτε ρυθμίζεται συχνά από σηματοδότες, που είναι τοποθετημένοι αρκετά ψηλά ώστε να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση (σχ. 2.24).

Όταν συναντήσετε κόκκινο σήμα σε σχήμα (Χ) δεν επιτρέπεται να κινηθείτε στη λωρίδα επάνω από την οποία έχει τοποθετηθεί.

Όταν συναντήσετε πράσινο φως σε σχήμα κατακόρυφου βέλους τότε μπορείτε να κινηθείτε στη λωρίδα επάνω από την οποία βρίσκεται.

Σχ. 2.25

Κίτρινο προειδοποιητικό σήμα σε οδό ταχείας κυκλοφορίας. Ο φωτεινός σηματοδότης που θα συναντήσουν οι οδηγοί στην πορεία τους θα είναι κόκκινος.

Σχ. 2.26

Κόκκινο σήμα κινδύνου σε σιδηροδρομική διάβαση.

 

β) Τα φώτα που αναβοσβήνουν.

— Κίτρινο φως που αναβοσβήνει:

Σε διασταύρωση, ο οδηγός υποχρεώνεται να ανακόπτει ταχύτητα, να προχωρεί με ιδιαίτερη προσοχή και να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς και τα οχήματα.

Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, προειδοποιεί τους οδηγούς ότι ο φωτεινός σηματοδότης, που υπάρχει στη συνέχεια της πορείας τους, θα δείχνει κόκκινο όταν πλησιάσουν σε αυτόν (σχ. 2.25). Οι οδηγοί πρέπει να εντείνουν την προσοχή τους και να μειώσουν την ταχύτητά τους.

— Κόκκινο φως που αναβοσβήνει.

Μπορεί να συναντήσετε κόκκινους σηματοδότες που αναβοσβήνουν στις εξής περιπτώσεις.

Σε ορισμένες ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις (σχ. 2.26).

Στις διαβάσεις ζώνης εναέριου κινδύνου, κοντά σε αεροδρόμια.

Στις εισόδους κινητών γεφυρών ή σε αποβάθρες οχηματαγωγών πλοίων.

Όταν πυροσβεστικά οχήματα εισέρχονται στην οδό από πυροσβεστικό σταθμό.

Σημαίνει απόλυτη ακινησία του οχήματός σας. Επιτρέπεται να ξεκινήσετε ξανά, μόνο όταν σβήσει αυτός ο σηματοδότης.