2.3 Οριζόντια σήμανση.

Η οριζόντια σήμανση τοποθετείται συμπληρωματικά και με απόλυτη συμβατότητα με την κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες) και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ειδικά στις δύσκολες συνθήκες οδηγήσεως (νύκτα, ομίχλη κλπ.).

Χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Τις διαγραμμίσεις.

Τις λοιπές οριζόντιες σημάνσεις.

Οι διαγραμμίσεις είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή οριζόντιας σημάνσεως και ο ρόλος τους είναι, συνήθως, ρυθμιστικός (επιτρέπουν ή απαγορεύουν το προσπέρασμα, οριοθετούν τις λωρίδες κυκλοφορίας, καθορίζουν τις διαβάσεις πεζών κλπ.). Αντιθέτως οι λοιπές αναγραφές επάνω στο οδόστρωμα, εκτός από τα βέλη επιλογής πορείας, που είναι τοποθετημένες στις λωρίδες στις περιοχές κόμβων, χρησιμοποιούνται πολύ λίγο στη χώρα μας. Περιορίζονται, κυρίως, σε ορισμένες ενδείξεις STOP, που συνοδεύουν την αντίστοιχη πινακίδα σε ιδιαιτέρως επικίνδυνες διασταυρώσεις. Πρόσφατα, όμως, και περιορισμένα χρησιμοποιούνται πινακίδες (από ειδική μεμβράνη) κολλημένες στο οδόστρωμα, που προειδοποιούν για την ύπαρξη κινδύνου λόγω σχολείου (διάβαση παιδιών). Επειδή, όμως, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι αναγραφές μηνυμάτων στο οδόστρωμα είναι πολύ συνηθισμένες και χρησιμοποιούνται όλο και πιο πολύ, οι οδηγοί πρέπει να εξοικειωθούν και με αυτήν τη μορφή σημάνσεως.