ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Κεφάλαιο 1: Γνωριμία με το αυτοκίνητο 1.1 Ποδομοχλοί (πεντάλ) επιταχύνσεως (γκάζι), πεδήσεως (φρένο), συμπλέξεως (ντεμπραγιάζ)
1.2 ’λλοι μηχανισμοί του αυτοκινήτου
1.3 Ο πίνακας οργάνων του αυτοκινήτου σας
1.4 Όργανα φωτεινών ενδείξεων
1.5 Φωτισμός
1.6 Θέση οδηγήσεως
1.7 Ζώνες ασφαλείας
1.8 Έλεγχοι πριν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα και ξεκινήσετε το αυτοκίνητο

Κεφάλαιο 2: Η σήμανση και η σηματοδότηση 2.1-2.2. Γενικές Αρχές-Πινακίδες
2.3 Οριζόντια σήμανση
2.3.1 Οι διαγραμμίσεις
2.4 Λοιπές οριζόντιες σημάνσεις
2.5 Η φωτεινή σηματοδότηση

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κεφάλαιο 3: Οι διασταυρώσεις
3.1 Διασταυρώσεις
3.2 Ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις

Κεφάλαιο 4: Η ταχύτητα
4.1 Τα όρια ταχύτητας
4.2 Η συμπεριφορά

Κεφάλαιο 5: Η θέση στο οδόστρωμα
5.1 Η θέση στο οδόστρωμα σε κανονική πορεία
5.2 Η θέση στο οδόστρωμα κατά την αλλαγή κατευθύνσεως

Κεφάλαιο 6: Οι αποστάσεις ασφαλείας, πεδήσεως και ακινητοποιήσεως
6.1 Κρίσεις και λήψη αποφάσεων
6.2 Ο χρόνος αντιδράσεως
6.3 Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο αντιδράσεως
6.4 Η Ταχύτητα σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο
6.5 Η σημασία της αποστάσεως ασφαλείας
6.6 Υπολογισμός της αποστάσεως ασφαλείας
6.7 Η απόσταση πεδήσεως (φρεναρίσματος)
6.8 Η απόσταση στάσεως (ακινητοποιήσεως)

Κεφάλαιο 7: Η κυκλοφορία εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών σε κανονικές κυκλοφοριακές συνθήκες
7.1 Στάση και στάθμευση. Γενικοί κανόνες
7.2 Απαγορεύσεις στάσεως και σταθμευσεως
7.3 Η σήμανση για τη στάση και τη στάθμευση
7.4 Η συνάντηση με αντίθετα κινούμενα οχήματα, το προσπέρασμα και οι στροφές
7.5 Η συνύπαρξη με τους άλλους χρήστες της οδού
7.6 Οδικός χάρτης και δρομολόγιο
7.7 Το αλκοόλ
7.8 Τα φάρμακα και άλλες τοξικές ουσίες

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Κεφάλαιο 8: Εισερχόμενοι στην κυκλοφορία

Κεφάλαιο 9: O αυτοκινητόδρομος
9.1 Γενικά
9.2 Οι ιδιαιτερότητες του αυτοκινητοδρόμου
9.3 Οι κανόνες οδηγήσεως στον αυτοκινητόδρομο
9.4 η στάση και η στάθμευση στον αυτοκινητόδρομο
9.5 Η σήμανση στον αυτοκινητόδρομο
9.6 Οδοί ταχείας κυκλοφορίας

Κεφάλαιο 10: Η οδήγηση με περιορισμένη ορατότητα
10.1 Κατά τη νύχτα
10.2 Η βροχή
10.3 Η ομίχλη
10.4 Το χιόνι και ο πάγος
10.5 Ηλιοφάνεια

Κεφάλαιο 11: Η οδήγηση με μειωμένη πρόσφυση
11.1 Η βροχή
11.2 Το χιόνι
11.3 Ο πάγος
11.4 Ο άνεμος
11.5 Η εξολίσθηση (ντεραπάρισμα)

Κεφάλαιο 12: Η οδήγηση στο επαρχιακό δίκτυο
12.1 Στο βουνό
12.2 Οι εναλλαγές ανάμεσα σε ανωφέρεια και κατωφέρεια
12.3 Οδήγηση σε στενό δρόμο
12.4 Οδήγηση σε ελικοειδή δρόμο
12.5 Οι σήραγγες
12.6 Η κατάσταση του δρόμου
12.7 Στάση και στάθμευση

Κεφάλαιο 13: Η κόπωση και η επαγρύπνηση
13.1 Τα οδικά ατυχήματα στην Ευρώπη και την Ελλάδα
13.2 Η κόπωση ως αιτία ατυχημάτων
13.3 Τα συμπτώματα από την κούραση και την υπνηλία
13.4 Η ετοιμότητα και η επαγρύπνηση
13.5 Οι λύσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κεφάλαιο 14: Η συμπεριφορά σε ατύχημα
14.1 Γενικά
14.2 Η εγκατάλειψη και η μη παροχή βοήθειας σε άτομα που κινδυνεύουν
14.3 Η συμπεριφορά σε ατύχημα που εμπλέκεσθε
14.4 Η συμπεριφορά σε ατυχήματα άλλων

Κεφάλαιο 15: Η ασφάλιση του αυτοκινήτου
15.1 Γενικά
15.2 Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις
15.3 Προαιρετική - πρόσθετη ασφάλιση
15.4 Ασφάλιστρα

Κεφάλαιο 16: Λίγα λόγια για τη συντήρηση
16.1 Το βιβλίο του κατασκευαστή
16.2 Ο έλεγχος των υγρών
16.3 Ο έλεγχος των ελαστικών
16.4 Ο φωτισμός και οι ασφάλειες
16.5 Ο πρόσθετος εξοπλισμός

Κεφάλαιο 17: Η οικονομική οδήγηση
17.1 Τα πλεονεκτήματα της οικονομικής οδηγήσεως
17.2 Οι αρχές της οικονομικής οδηγήσεως

Κεφάλαιο 18: Οι έκτακτες καταστάσεις
18.1 Η προειδοποιητική σήμανση σε περίπτωση βλάβης
18.2 Η πέδηση (φρενάρισμα)
18.3 Ελευθερώνοντας το οδόστρωμα
18.4 Η ρυμούλκηση
18.5 Η πυρκαγιά

Κεφάλαιο 19: Οι διοικητικοί κανόνες
19.1 Τα έγγραφα του οχήματος και του οδηγού
19.2 Οι κατηγορίες των αδειών οδηγήσεως
19.3 Παραβάσεις και κυρώσεις
19.4 Τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ)
19.5 Κάρτα καυσαερίων

Κεφάλαιο 20: Η κυκλοφορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες
20.1 Γενικά
20.2 Εάν είσθε υποψήφιος οδηγός-άτομο με ειδικές ανάγκες

Κεφάλαιο 21: Ενεργητική και παθητική ασφάλεια
21.1 Γενικά
21.2 Ενεργητική ασφάλεια
21.3 Παθητική ασφάλεια
21.4 Μετατροπές - Διασκευές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   Στοιχεία μηχανολογίας επιβατηγών αυτοκινήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   Σύστημα κυρώσεων Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ   Εξετάσεις υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων